ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นางสุนันท์ หลวงศรี
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เมนูโรงเรียน
แบบสำรวจความคิดเห็น
เว็ปไวต์ใหม่เป็นอย่างไรบ้าง
ดีมาก
ดี
ค่อนข้างดี
พอใช้
ปรับปรุง
ดูผลโหวด
ควรปรับปรุง พัฒนาโรงเรียนด้านใดมากที่่สุด
อาคารเรียน
หอประชุม
โรงอาหาร
ถนนภายในโรงเรียน
รั้วโรงเรียน
ห้องคอมพิวเตอร์
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 16/10/2011
ปรับปรุง 13/02/2020
สถิติผู้เข้าชม 506271
Page Views 638342
รับส่งอีเมล์ FREE MAIL
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนชุมชนบ้านกุดไห กุดไห กุดบาก 042784011
2 โรงเรียนบ้านหนองค้าดารกานนท์วิทยา นาม่อง กุดบาก -
3 โรงเรียนบ้านนาม่องดงนิมิตวิทยา นาม่อง กุดบาก 042703379
4 โรงเรียนบ้านหนองสะไนราษฎร์รังสฤษฏ์ นาม่อง กุดบาก -
5 โรงเรียนอนุบาลกุสุมาลย์ กุสุมาลย์ กุสุมาลย์ (042) 769025
6 โรงเรียนบ้านอีกุด กุสุมาลย์ กุสุมาลย์
7 โรงเรียนบ้านซ่งเต่า นาเพียง กุสุมาลย์
8 โรงเรียนบ้านนาเพียงเก่าสนธิราษฎร์สามัคคี นาเพียง กุสุมาลย์
9 โรงเรียนบ้านกุงศรี นาเพียง กุสุมาลย์
10 โรงเรียนนาเพียงสว่างวิทยานุกูล นาเพียง กุสุมาลย์
11 โรงเรียนบ้านหนองปลาตอง(ประชาวิทยาคาร) นาเพียง กุสุมาลย์
12 โรงเรียนนาเพียงสว่างวิทยานุกูล (สาขาศรีคงคำ) นาเพียง กุสุมาลย์
13 โรงเรียนบ้านบอนสหราษฎร์อุทิศ นาโพธิ์ กุสุมาลย์
14 โรงเรียนบ้านม่วงวิทยา นาโพธิ์ กุสุมาลย์
15 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์คุรุราษฎร์พัฒนา นาโพธิ์ กุสุมาลย์ 0-4276-9140
16 โรงเรียนบ้านโคกม่วง นาโพธิ์ กุสุมาลย์
17 โรงเรียนบ้านอุ่มจาน อุ่มจาน กุสุมาลย์
18 โรงเรียนบ้านงิ้วศิริราษฎร์บำรุง อุ่มจาน กุสุมาลย์
19 โรงเรียนบ้านสนามบิน อุ่มจาน กุสุมาลย์
20 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด อุ่มจาน กุสุมาลย์
21 โรงเรียนบ้านหนองบัวสร้างวิทยาคาร อุ่มจาน กุสุมาลย์ -
22 โรงเรียนชุมชนบ่อแสนพันมิตรภาพที่211 อุ่มจาน กุสุมาลย์
23 โรงเรียนแก้งคำประชาสามัคคี อุ่มจาน กุสุมาลย์
24 โรงเรียนบ้านโพนแพงเจียรวนนท์อุทิศ 5 โพธิไพศาล กุสุมาลย์ 042-701698
25 โรงเรียนบ้านห้วยกอกหนองเค็ม โพธิไพศาล กุสุมาลย์
26 โรงเรียนบ้านกุดสะกอย โพธิไพศาล กุสุมาลย์
27 โรงเรียนไพศาลวิทยา โพธิไพศาล กุสุมาลย์
28 โรงเรียนบ้านนาดี โพธิไพศาล กุสุมาลย์
29 โรงเรียนบ้านกุดฮู โพธิไพศาล กุสุมาลย์
30 โรงเรียนชุมชนนิรมัย โพธิไพศาล กุสุมาลย์
31 โรงเรียนบ้านกกปลาซิวนาโด่ กกปลาซิว ภูพาน 0-4272-0004
32 โรงเรียนบ้านหนองครอง สาขานาผาง กกปลาซิว ภูพาน
33 โรงเรียนบ้านหนองครองราษฎร์ประสงค์ กกปลาซิว ภูพาน
34 โรงเรียนบ้านชมภูพาน สร้างค้อ ภูพาน -
35 โรงเรียนบ้านสะพานสาม สร้างค้อ ภูพาน
36 โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา(สาขาภูพานทอง) สร้างค้อ ภูพาน
37 โรงเรียนบ้านต้อนราษฎร์ดำรงวิทย์ สร้างค้อ ภูพาน
38 โรงเรียนสาขาคำเพิ่มพิทยา สร้างค้อ ภูพาน
39 โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างค้อ สร้างค้อ ภูพาน 042703370
40 โรงเรียนบ้านสร้างแก้วราษฎร์พัฒนา สร้างค้อ ภูพาน
41 โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา สร้างค้อ ภูพาน
42 โรงเรียนบ้านฮ่องสิมประชาสรร หลุบเลา ภูพาน
43 โรงเรียนบ้านหลุบเลา หลุบเลา ภูพาน 042-720070
44 โรงเรียนน้ำพุงจัดระเบียบวิทยา หลุบเลา ภูพาน
45 โรงเรียนบ้านยางโล้นเจริญราษฎรไพบูลย์ โคกภู ภูพาน
46 โรงเรียนเขื่อนน้ำพุง โคกภู ภูพาน
47 โรงเรียนบ้านบ่อเดือนห้า โคกภู ภูพาน (042) 708148
48 โรงเรียนบ้านโคกภู โคกภู ภูพาน -
49 โรงเรียนเขื่อนน้ำพุง (สาขาท่าเจริญ) โคกภู ภูพาน
50 โรงเรียนอนุบาลภูพาน โคกภู ภูพาน
51 โรงเรียนบ้านกวนบุ่น จันทร์เพ็ญ เต่างอย
52 โรงเรียนบ้านโคกกลาง จันทร์เพ็ญ เต่างอย
53 โรงเรียนบ้านห้วยหวด จันทร์เพ็ญ เต่างอย
54 โรงเรียนบ้านจันทร์เพ็ญ จันทร์เพ็ญ เต่างอย 042 761132
55 โรงเรียนบ้านนาตาลคำข่า นาตาล เต่างอย 042 761334
56 โรงเรียนบ้านนาอ่างม่วงคำ นาตาล เต่างอย
57 โรงเรียนบ้านหนองบึงทวาย บึงทวาย เต่างอย
58 โรงเรียนบ้านดงหลวง บึงทวาย เต่างอย -
59 โรงเรียนอนุบาลเต่างอย เต่างอย เต่างอย
60 โรงเรียนนางอยโพนปลาโหล เต่างอย เต่างอย
61 โรงเรียนอนุบาลจรูญลักษณ์ เต่างอย เต่างอย
62 โรงเรียนโคกเลาะวิทยาคาร ขมิ้น เมืองสกลนคร
63 โรงเรียนชุมชนดงมะไฟเจริญศิลป์ ขมิ้น เมืองสกลนคร
64 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร ขมิ้น เมืองสกลนคร 0988616942
65 โรงเรียนบ้านโพนบกสหราษฎร์วิทยา ขมิ้น เมืองสกลนคร
66 โรงเรียนบ้านประชาสุขสันติ์ ขมิ้น เมืองสกลนคร 042720048
67 โรงเรียนบ้านพานสหราษฎร์บำรุง ขมิ้น เมืองสกลนคร
68 โรงเรียนบ้านดอนหมูโพธิ์ศรี(ชุมชนพัฒนา) งิ้วด่อน เมืองสกลนคร
69 โรงเรียนงิ้วด่อนราษฎร์สามัคคีบำรุง งิ้วด่อน เมืองสกลนคร
70 โรงเรียนนายอวัฒนา งิ้วด่อน เมืองสกลนคร
71 โรงเรียนดงชนเหล่าแมดบำรุงวิทย์ ดงชน เมืองสกลนคร
72 โรงเรียนบ้านหนองมะเกลือ ดงชน เมืองสกลนคร
73 โรงเรียนบ้านกุดแข้ ดงชน เมืองสกลนคร
74 โรงเรียนบ้านนาแก ดงมะไฟ เมืองสกลนคร
75 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ สาขาบ้านโพนแดง ดงมะไฟ เมืองสกลนคร
76 โรงเรียนบ้านโพนก้างปลา ดงมะไฟ เมืองสกลนคร
77 โรงเรียนบ้านดงขวาง ดงมะไฟ เมืองสกลนคร
78 โรงเรียนบ้านนากับแก้ ดงมะไฟ เมืองสกลนคร
79 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ ดงมะไฟ เมืองสกลนคร 042701677
80 โรงเรียนบ้านดงมะไฟสามัคคีราษฎร์อุทิศ ดงมะไฟ เมืองสกลนคร
81 โรงเรียนเซนต์โยเซฟท่าแร่ ท่าแร่ เมืองสกลนคร
82 โรงเรียนบ้านพะโค ท่าแร่ เมืองสกลนคร
83 โรงเรียนท่าแร่วิทยา ท่าแร่ เมืองสกลนคร
84 โรงเรียนท่าแร่วิทยา(สาขาบ้านหนองบัวทอง) ท่าแร่ เมืองสกลนคร
85 โรงเรียนอนุบาลโยธาวิทย์ ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร
86 โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร
87 โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร
88 โรงเรียนธาตุนาเวงวิทยา ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร
89 โรงเรียนอนุบาลประภัสสรสกลนคร ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร
90 โรงเรียนอนุบาลฉัตรพงษ์ (สกลราษฎร์อนุบาล) ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร
91 โรงเรียนนาอ้อยคำสะอาด ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร
92 โรงเรียนสกลนคร(วันครู2501) ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร
93 โรงเรียนอนุบาลร่วมฤทัย ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร
94 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร
95 โรงเรียนอนุบาลพุทธรักษา ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร
96 โรงเรียนบ้านกกส้มโฮง ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร
97 โรงเรียนอนุบาลนวลมณี ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร
98 โรงเรียนอนุบาลจิตธิดา ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร
99 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร
100 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์สมบูรณ์วิทย์ พังขว้าง เมืองสกลนคร
101 โรงเรียนบ้านพังขว้างวัฒนศิลป์ พังขว้าง เมืองสกลนคร
102 โรงเรียนห้วยทรายวิทยา พังขว้าง เมืองสกลนคร
103 โรงเรียนบ้านดงขุมข้าว พังขว้าง เมืองสกลนคร 0-4274-7069
104 โรงเรียนบ้านหนองปลาดุกศรีวิทยา พังขว้าง เมืองสกลนคร
105 โรงเรียนบ้านพังขว้างเหนือ 909 กรป.กลางอุปถัมภ์ พังขว้าง เมืองสกลนคร
106 โรงเรียนบ้านหนองนาเลิศ ม่วงลาย เมืองสกลนคร
107 โรงเรียนบ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป์ ม่วงลาย เมืองสกลนคร
108 โรงเรียนบ้านหนองลาด(ราษฎร์อุทิศวิทยาคม) หนองลาด เมืองสกลนคร
109 โรงเรียนบ้านดอนสัมพันธ์ หนองลาด เมืองสกลนคร
110 โรงเรียนบ้านนา(คุรุราษฎรอุทิศวิทยายน) หนองลาด เมืองสกลนคร
111 โรงเรียนบ้านสายปลาหลาย (คุรุราษฎร์ผดุง) หนองลาด เมืองสกลนคร
112 โรงเรียนบ้านท่าม่วง หนองลาด เมืองสกลนคร
113 โรงเรียนบ้านดอนแคน(คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์) หนองลาด เมืองสกลนคร
114 โรงเรียนบ้านลาดกะเฌอ(คุรุราษฎร์ชูวิทย์) ห้วยยาง เมืองสกลนคร
115 โรงเรียนบ้านนาคำวิทยาคาร ห้วยยาง เมืองสกลนคร
116 โรงเรียนบ้านศรีวิชา(คุรุราษฎร์อุทิศ) ห้วยยาง เมืองสกลนคร
117 โรงเรียนบ้านพะเนาว์ราษฎร์บำรุง สาขาบ้านนาขาม ห้วยยาง เมืองสกลนคร
118 โรงเรียนบ้านพะเนาว์ราษฎร์บำรุง ห้วยยาง เมืองสกลนคร
119 โรงเรียนบ้านบอนสหราษฎร์บำรุง ห้วยยาง เมืองสกลนคร
120 โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ผดุงวิทยา ฮางโฮง เมืองสกลนคร
121 โรงเรียนบ้านหนองศาลาราษฎร์บำรุง ฮางโฮง เมืองสกลนคร
122 โรงเรียนบ้านน้อยจอมศรี ฮางโฮง เมืองสกลนคร (042) 743569
123 โรงเรียนบ้านฮางโฮงประชาอุทิศ ฮางโฮง เมืองสกลนคร
124 โรงเรียนดอนเชียงบาลราษฎร์บำรุงศิลป์ เชียงเครือ เมืองสกลนคร
125 โรงเรียนศิริราษฎร์วิทยาคาร เชียงเครือ เมืองสกลนคร 042-701658
126 โรงเรียนบ้านป่าหว้าน เชียงเครือ เมืองสกลนคร
127 โรงเรียนชุมชนเชียงเครือราษฎร์รังสรรค์ เชียงเครือ เมืองสกลนคร
128 โรงเรียนบ้านดอนเชียงคูณ เชียงเครือ เมืองสกลนคร
129 โรงเรียนบ้านหนองหอย เชียงเครือ เมืองสกลนคร
130 โรงเรียนนิรมลวิทยา เชียงเครือ เมืองสกลนคร
131 โรงเรียนทุ่งมนพิทยาคาร เชียงเครือ เมืองสกลนคร 08856395228
132 โรงเรียนบ้านท่าวัด(คุรุราษฎร์บำรุงวิทย์) เหล่าปอแดง เมืองสกลนคร
133 โรงเรียนบ้านหนองปลาน้อย(สุทธะเรืองศิลป์) เหล่าปอแดง เมืองสกลนคร
134 โรงเรียนบ้านดอนยาง(สหราษฎร์บำรุงวิทย์) เหล่าปอแดง เมืองสกลนคร
135 โรงเรียนบ้านหนองแคนสหราษฎร์วิทยา เหล่าปอแดง เมืองสกลนคร
136 โรงเรียนบ้านหนองสระ เหล่าปอแดง เมืองสกลนคร
137 โรงเรียนบ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร โคกก่อง เมืองสกลนคร
138 โรงเรียนบ้านโคกสูง (สหราษฎร์บำรุง) โคกก่อง เมืองสกลนคร
139 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 2 โนนหอม เมืองสกลนคร 0-4271-7139
140 โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมน้ำพุง โนนหอม เมืองสกลนคร
141 โรงเรียนชุมชนโนนหอมไผ่ล้อม โนนหอม เมืองสกลนคร
142 โรงเรียนผักแพวบำรุงวิทยา โนนหอม เมืองสกลนคร
143 โรงเรียนบ้านโพนยางคำ กรป.กลางพัฒนา โนนหอม เมืองสกลนคร
144 โรงเรียนห้วยปลาใยผดุงวิทยา โนนหอม เมืองสกลนคร 042701662
145 โรงเรียนบ้านป่าปอสหพัฒนศึกษา ด่านม่วงคำ โคกศรีสุพรรณ
146 โรงเรียนบ้านลาดค้อ ด่านม่วงคำ โคกศรีสุพรรณ -
147 โรงเรียนบ้านด่านม่วงคำ ด่านม่วงคำ โคกศรีสุพรรณ 0-1873-6712
148 โรงเรียนบ้านหนองกอมป่าขาว ด่านม่วงคำ โคกศรีสุพรรณ
149 โรงเรียนบ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์ ด่านม่วงคำ โคกศรีสุพรรณ
150 โรงเรียนบ้านนาสีนวล ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ
151 โรงเรียนบ้านห้วยแคน ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ
152 โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ (042) 766091
153 โรงเรียนบ้านห้วยหีบวิทยาธาร ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ
154 โรงเรียนบ้านตองโขบ ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ
155 โรงเรียนบ้านหนองแข้โนนมาลา ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ
156 โรงเรียนบ้านนามนประชาสามัคคี ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ
157 โรงเรียนบ้านห้วยยาง เหล่าโพนค้อ โคกศรีสุพรรณ 042 720072
158 โรงเรียนบ้านเหล่าโพนค้อเหล่าราษฎร์วิทยา เหล่าโพนค้อ โคกศรีสุพรรณ
159 โรงเรียนบ้านดงหนองเหียน เหล่าโพนค้อ โคกศรีสุพรรณ
160 โรงเรียนบ้านโพนทองประชาอุทิศ แมดนาท่ม โคกศรีสุพรรณ
161 โรงเรียนบ้านไร่นาดี แมดนาท่ม โคกศรีสุพรรณ
162 โรงเรียนบ้านแมดนาท่ม แมดนาท่ม โคกศรีสุพรรณ 042 -701736
163 โรงเรียนบ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว
164 โรงเรียนบ้านปุ่งสหราษฎร์บำรุง นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว
165 โรงเรียนบ้านป่าผาง นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว
166 โรงเรียนบ้านหนองกระบอกราษฎร์อุทิศวิทยา นาแก้ว โพนนาแก้ว
167 โรงเรียนบ้านโคกแก้ว นาแก้ว โพนนาแก้ว
168 โรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อ นาแก้ว โพนนาแก้ว 042707032
169 โรงเรียนบ้านนาเดื่อ นาแก้ว โพนนาแก้ว
170 โรงเรียนนาแก้วพิทยาคม นาแก้ว โพนนาแก้ว
171 โรงเรียนหนองผือเทพนิมิต นาแก้ว โพนนาแก้ว 0-4270-1710
172 โรงเรียนบ้านน้ำพุคุรุราษฎร์สงเคราะห์ บ้านแป้น โพนนาแก้ว
173 โรงเรียนโพนบกผดุงศาสตร์ บ้านแป้น โพนนาแก้ว
174 โรงเรียนท่าศาลาราษฎร์วิทยา บ้านแป้น โพนนาแก้ว 042701710
175 โรงเรียนโพนงามโคกวิทยาคาร บ้านแป้น โพนนาแก้ว
176 โรงเรียนบ้านแป้นสามัคคีราษฎร์บำรุง บ้านแป้น โพนนาแก้ว
177 โรงเรียนอนุบาลโพนนาแก้ว บ้านโพน โพนนาแก้ว
178 โรงเรียนบ้านนาจาน บ้านโพน โพนนาแก้ว 042720038
179 โรงเรียนบ้านวังปลาเซือม บ้านโพน โพนนาแก้ว
180 โรงเรียนบ้านโพนวัฒนาวิทยา บ้านโพน โพนนาแก้ว
181 โรงเรียนบ้านโนนกุง เชียงสือ โพนนาแก้ว
182 โรงเรียนบ้านเชียงสือราษฎร์อำนวย เชียงสือ โพนนาแก้ว