ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายธนพล สำเภา
ครูผู้ช่วย