ประถมศึกษาปีที่ 4-6

นางศิริรัตน์ คำภูษา
ครู คศ.1

นายธนพล สำเภา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
เบอร์โทร : 0956700659
อีเมล์ : ize5tyle.official@gmail.com

นายสุระชัย ยางธิสาร
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4

นางสาวพรปวีณ์ วังทะพันธ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4

นายวันชัย ยางธิสาร
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5

นางสาวทัศรานันท์ ศรีนา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6