ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประถมศึกษาปีที่ 4-6

นายกงจักร อุทัยวัฒน์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น

นางศิริรัตน์ คำภูษา
ครู คศ.1

นางสาวฉัตรสุดา การุญ
ครู คศ.1

นายธนพล สำเภา
ครูผู้ช่วย

นายสุระชัย ยางธิสาร
ครูอัตราจ้าง