ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประถมศึกษาปีที่ 4-6

นางศิริรัตน์ คำภูษา
ครู คศ.1

นายธนพล สำเภา
ครูผู้ช่วย

นายสุระชัย ยางธิสาร
ครูอัตราจ้าง