ประถมศึกษาปีที่ 1-3

นางจินตนา พลอาษา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1

นางทิพา ชาชัย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
เบอร์โทร : 0844180003

นางสาวฉัตรสุดา การุญ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2

นายอุทัย สามตรีเผือก
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3