ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประถมศึกษาปีที่ 1-3

นางทิพา ชาชัย
ครู คศ.3

นางมณีวรรณ เจริญชัย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น /0

นายวิษณุ เจริญชัย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น /0

นายวันชัย ยางธิสาร
ครูอัตราจ้าง