ปฐมวัย

นางอรัญญา คำภูษา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 2
เบอร์โทร : 081 0524472
อีเมล์ : nit_53@hotmail

นางมาลัยพร กันธิยา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1