ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางอรัญญา คำภูษา
ครู คศ.3

นางมาลัยพร กันธิยา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1