ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 - การแข่งขันมหกรรมทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับศูนย์อำนวยการเครือข่ายตองโขบเหล่าโพนค้อสามัคคี (อ่าน 202) 24 พ.ย. 65
วันที่ 23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 - พิธีถวายสดุดี เนื่องในวันสวรรคต แห่งพระพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 152) 23 พ.ย. 65
วันที่ 18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 - ประชุมกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 70 เข้าร่วมประชุม ในการแข่งขันระดับศูนย์อำนวยการเครือข่ายตองโขบเหล่าโพนค้อสามัคคี (อ่าน 154) 20 พ.ย. 65
วันที่ 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 - เข้ารับทุนการศึกษาจากคุณสิรินทิพย์ สุทธิประภานุรักษ์ และคุณศุภลักษณ์ ปรีชานฤตย์ ที่หอประชุมโรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ (อ่าน 153) 17 พ.ย. 65
วันที่ 15 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 - รับการนิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 จากว่าที่ร้อยตรี ดร.นิพนธ์ บรรพสาร ศึกษานิเทศก์ สพป.สกลนคร เขต 1 (อ่าน 487) 15 พ.ย. 65
วันที่ 10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 - ประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน นำโดย นางสุนันท์ หลวงศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน วัตถุประสงค์เพื่อมอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติให้แก่คณะครู (อ่าน 116) 15 พ.ย. 65
วันที่ 1-4 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 - กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน "รู้รัก สามัคคี" ห้วยยางเกมส์ ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านห้วยยาง (อ่าน 101) 15 พ.ย. 65
วันที่ 1 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 - เปิดทำการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2/2565 (อ่าน 94) 15 พ.ย. 65
วันที่ 24 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565 - ประชุมปรึกษาหารือร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษา (อ่าน 93) 15 พ.ย. 65
วันที่ 15 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565 - ร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีการทอดกฐิน ณ วัดโพธิ์ชัย บ้านห้วยยาง (อ่าน 80) 15 พ.ย. 65
วันที่ 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565 - มอบทุนเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) (อ่าน 82) 15 พ.ย. 65
6-7ตุลาคม2565 ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนระดับชั้นป.1-ม.3 (อ่าน 165) 19 ต.ค. 65
26 กันยายน 2565 รับการประเมินPA จากคณะกรรมการ โดย ว่าที่ร้อยตรีดร.นิพนธ์ บรรพสาร ผอ.ปุญญพัฒน์ ชาปากดี และผอ.สุนันท์ หลวงศรี (อ่าน 164) 19 ต.ค. 65
26 กันยายน 2565 รับการประเมินPA จากคณะกรรมการ โดย ว่าที่ร้อยตรีดร.นิพนธ์ บรรพสาร ผอ.ปุญญพัฒน์ ชาปากดี และผอ.สุนันท์ หลวงศรี (อ่าน 162) 19 ต.ค. 65
23 กันยายน 2565 งานแสดงมุทิตาจิตให้กับครูอรัญญา พรมสำลี เนื่องในวันเกษียณอายุราชการ (อ่าน 156) 19 ต.ค. 65
22 กันยายน 2565 นักเรียนแสดงมุทิตาจิตให้กับครูอรัญญา พรมสำลี เนื่องในวันเกษียณอายุราชการ (อ่าน 151) 19 ต.ค. 65
5-7กันยายน 2565 เข้ารวมการนำเสนอการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ระดับภูมิภาค ณ โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น (อ่าน 115) 19 ต.ค. 65
17 สิงหาคม 2565 - แสดงความยินดีกับ รอง ผอ.สุทธีกานต์ วงศ์วรรณ (อ่าน 287) 18 ส.ค. 65
16 สิงหาคม 2565 - นักเรียนแสดงมุทิตาจิต แด่ คุณครูสุทธีกานต์ วงศ์วรรณ (อ่าน 252) 18 ส.ค. 65
11 สิงหาคม 2565 - กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ (อ่าน 252) 13 ส.ค. 65
8 สิงหาคม 2565 - มอบทุน กศส. และสอบ Pisa ม.3 (อ่าน 249) 09 ส.ค. 65
5 สิงหาคม 2565 - เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประกวดแข่งขันกิจกรรม บริษัทสร้างการดี (อ่าน 293) 09 ส.ค. 65
9 มิถุนายน 2565 กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 578) 15 มิ.ย. 65
7 มิถุนายน 65 รับการนิเทศจาก ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิพนธ์ บรรพสาร ศน. สพป.สกลนคร เขต 1 (อ่าน 615) 15 มิ.ย. 65
23 มีนาคม 2565 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น อบ.3 ป.6 และ ม.3 ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 639) 05 เม.ย. 65
14 มีนาคม 65 การประเมินคุณภาพผู้เรียน(National NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่3 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 719) 21 มี.ค. 65
17มีนาคม 2565 นักเรียนเข้ารับการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (อ่าน 662) 21 มี.ค. 65
14 มีนาคม2565 ผู้อำนวยการสุนันท์ หลวงศรี มอบรางวัล ความสะอาดเขตพื้นที่รับผิดชอบ (อ่าน 641) 21 มี.ค. 65
2มีนาคม65 การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน(Reading RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่1ปีการศึกษา64 (อ่าน 624) 21 มี.ค. 65
21กุมภาพันธ์65รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ได้รับรางวัลคุรุสภา ปีการศึกษา 64 (อ่าน 596) 21 มี.ค. 65
ประกาศรับสมัครนักเรียน (อ่าน 3624) 09 ก.พ. 65
30 ธันวาคม 2564 กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ - เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 3651) 04 ม.ค. 65
28ธันวาคม 2564 ผอ.เขตพบเพื่อนครู (อ่าน 3656) 04 ม.ค. 65
27 ธันวาคม 2564 กิจกรรมวันคริสมาสต์ และวันขึ้นปีใหม่ (อ่าน 3623) 04 ม.ค. 65
9-10ธันวาคม64 โรงเรียนบ้านห้วยยางเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรมเยาวชนคนดีศรีห้วยยางและครอบครัวคุณธรรม (อ่าน 3648) 15 ธ.ค. 64
16 พฤศจิกายน 2564 อบรมแกนนํา to be number one ผ่านระบบโปรแกรม Zoom (อ่าน 3657) 24 พ.ย. 64
11พฤศจิกายน 2564 สถานีตำรวจภูธรโคกศรีสุพรรณร่วมกับนักเรียนชั้นม.3 ร่วมกันพัฒนาห้องสมุดดิน (อ่าน 3604) 24 พ.ย. 64
10 พฤศจิกายน 2564 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมทอดกฐินวัดโบสถ์ดิน (อ่าน 3592) 24 พ.ย. 64
9 พฤศจิกายน 2564 การนิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 3596) 22 พ.ย. 64
29 ตุลาคม 2564 คณะครูโรงเรียนบ้านห้วยยางร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐิน ณ วัดภูน้อยบ้านห้วยยาง (อ่าน 3589) 22 พ.ย. 64
25 ตุลาคม 2564 ประชุมผู้ปกครองก่อนเปิดภาคเรียน 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 3554) 22 พ.ย. 64
24 ตุลาคม 2564 คณะครูโรงเรียนบ้านห้วยยาง ร่วมทอดกฐิน ณ วัดโพธิ์ชัยบ้านห้วยยาง (อ่าน 3558) 22 พ.ย. 64
13กันยายน64 โครงการดอกผลอาหารกลางวัน (อ่าน 3652) 14 ก.ย. 64
ประกาศโรงเรียนบ้านห้วยยาง (อ่าน 4059) 15 พ.ค. 64
ัวันที่ 12เมษายน64ได้รับเกียรติจากนายไพรวัลย์ จันทะนะ ผอ.สพป.สนเขต1เป็นประธานเปิดอาคารเรียนและหอประชุม (อ่าน 4075) 30 เม.ย. 64
วันที่่ 8 เมษายน 64 รร.จัดกิจกรรม "คนดีศรีห้วยยาง" ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 4036) 30 เม.ย. 64
25 กุมภาพันธ์ 2564 มูลนิธิ EDF ออกตรวจเยี่ยมโครงการโรงเรียนการฝึกทักษะอาชีพ และการตลาดออนไลน์ (อ่าน 4336) 01 มี.ค. 64
16-17ก.พ.2564อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะอาชีพ การตลาดออนไลน์โครงการ Bank on Bright Future ปี2 (อ่าน 4369) 17 ก.พ. 64
27 มกราคม 2564 นางสุนันท์ หลวงศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมกับคณุครูสุทธีกานต์ วงศ์วรรณ (อ่าน 4098) 11 ก.พ. 64
25 มกราคม 64 นางสุนันท์ หลวงศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยยาง มอบเกียรติบัตรให้กับคณะครูที่ทำผลงาน (อ่าน 4069) 11 ก.พ. 64