ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่14เม.ย62ต้อนรับคณะผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาสมทบทุนก่อสร้างหอประชุมโรงเรียนบ้านห้วยยาง (อ่าน 20) 14 เม.ย. 62
3 เมษายน 2562 โรงเรียนบ้านห้วยยาง รับการประเมินการเตรียมความพร้อมโรงเรียนคุณภาพ ระยะที่ 2 (อ่าน 12) 03 เม.ย. 62
วันที่ 27-29 มีนาคม 2562 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยยาง นางสุนันท์ หลวงศรี และคุณครูสุทธีกานต์ วงศ์ (อ่าน 28) 28 มี.ค. 62
วันที่ 22 มีนาคม 2562 โรงเรียนบ้านห้วยยางจัดกิจกรรมคนดีศรีห้วยยาง ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ (อ่าน 30) 22 มี.ค. 62
วันที่ 15 มีนาคม 2562 โรงเรียนบ้านห้วยยางจัดกิจกรรม 6 สัปดาห์ ประชาธิปไตยรณรงค์สนับสนุนการเลือกตั้งส (อ่าน 43) 15 มี.ค. 62
วันที่14 มีนาคม 2562 โรงเรียนบ้านห้วยยางต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนบ้านสวนผึ้ง ตำบลเหล่าไฮงาม อำ (อ่าน 46) 14 มี.ค. 62
ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนบ้านห้วยยางขอกราบขอบพระคุณ พระสังฆรักษ์ (ปัญญา ปัญญาวชิโร) วัดทัศ (อ่าน 64) 04 ก.พ. 62
โรงเรียนบ้านห้วยยาง ได้รับบริจาคกลองชุดเล็ก จากคุณประจักษ์ ยางธิสาร ไว้ใช้ในการจัดการเรียนการสอนชมรม (อ่าน 81) 15 ม.ค. 62
7ม.ค.62รับมอบชุดเครื่องเสียง/มิกเซอร์/ลำโพงมูลค่า20,000บาทจากน้องแทน (นายทิวานนท์ แผ่นผา)และครูอ้อม( (อ่าน 97) 11 ม.ค. 62
ในวันที่ 7 มกราคม 2562 โรงเรียนบ้านห้วยยางกิจกรรมจับสลากแลกเปลี่ยนของขวัญ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่พุทธศ (อ่าน 106) 03 ม.ค. 62
ในวันที่ 11 มกราคม 2562 โรงเรียนบ้านห้วยยาง จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562 ขอเรียนเชิญ (อ่าน 101) 03 ม.ค. 62
ขอขอบคุณเจตรัตน์ อุบลกาญจน์ และพนักงานบริษัท APS จำกัด ได้มามอบอุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์การเรียน และไอศกร (อ่าน 99) 28 ธ.ค. 61
ในระหว่างวันที่ 27- 28 ธันวาคม 2561 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6 จะมีกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนาร (อ่าน 69) 25 ธ.ค. 61
ในระหว่างวันที่17,21,24 ธ.ค.61เชิญผู้ปกครองมาเชียร์ของลูกหลานห้วยยางในการแข่งขันกีฬาศูนย์เครือข่ายที (อ่าน 75) 21 ธ.ค. 61
20ธ.ค.61 เวลา13.00-15.30 บริษัทเทพผดุงพรมะพร้าวจำกัด ผู้มอบทุนสนับสนุนการศึกษา จำนวน 200,000 บาทให้โ (อ่าน 68) 21 ธ.ค. 61
ผวจ.สกลนคร ตรวจเยี่ยมโครงการอาหารกลางวัน (อ่าน 346) 04 ก.ค. 61
โรงเรียนบ้านห้วยยางได้รับรางวัลชนะเลิศการประเมินโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School รอบที่ 1 ระดับภาค (อ่าน 253) 04 ก.ค. 61
วันที่ 27 มีนาคม 2561 โรงเรียนบ้านห้วยยางเข้ารับการประเมินโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School ระดับจัง (อ่าน 343) 02 เม.ย. 61
วันที่ 26 มีนาคม 2561 โรงเรียนบ้านห้วยยางจัดกิจกรรม "คนดีศรีห้วยยาง" ให้กับนักเรียน อบ.2 ,ป.6 และม (อ่าน 277) 02 เม.ย. 61
วันที่ 6 มีนาคม 2561 โรงเรียนบ้านห้วยยาง นำโดยนางสุนันท์ หลวงศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน นำนักเรียน ป. (อ่าน 335) 02 เม.ย. 61
ประกาศรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติ ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 305) 02 เม.ย. 61
นางสุนันท์ หลวงศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยยาง พร้อมคณะครู ร่วมจัดนิทรรศการและต้อนรับรัฐมนตรีกระ (อ่าน 298) 02 เม.ย. 61
ประกาศการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 213) 05 มี.ค. 61
23 - 24 ม.ค. 2561 นางสุนันท์ หลวงศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยยาง เข้าร่วมการแข่งขัน obec awards (อ่าน 289) 01 ก.พ. 61
วันที่ 25 ธ.ค. 2560 ต้อนรับคณะครูโรงเรียนบ้านเชียงสือราษฎร์อำนวย สพป.สกลนคร เขต 1 (อ่าน 274) 01 ก.พ. 61
16 พ.ย. 60 ต้อนรับคณะจากูโรงเรียนบ้านอูนโคก สพป.สกลนคร เขต 2 (อ่าน 353) 27 ธ.ค. 60
วันที่ 11 พ.ย. 2560 มอบเสื้อขาวให้นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยยาง (อ่าน 335) 27 ธ.ค. 60
วันที่ 1 - 3 พฤศจิกายน 2560 กีฬาภายใน (อ่าน 281) 27 ธ.ค. 60
วันที่ 12 สิงหาคม 2560 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ (อ่าน 319) 27 ธ.ค. 60
14 ก.ค. 60 เก็บตกภาพกิจกรรมคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนบ้านนาโพธิ์ฯ ณ โรงเรียนบ้านห้วยยาง (อ่าน 266) 27 ธ.ค. 60
วันที่ 26 มิถุนายน 2560 นางสุนันท์ หลวงศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้รับรางวัล MOE Awards (อ่าน 217) 27 ธ.ค. 60
วันที่ 10 พ.ย.60 นักศึกษาปริญญาเอก มร.สกลนคร สัมภาษณ์ และลงพื้นที่เก็บข้อมูลทำวิจัย (อ่าน 310) 27 ธ.ค. 60
วันที่ 22 มิถุนายน 2560 รร.นาเดื่ออบรมคุณธรรม (อ่าน 624) 26 ธ.ค. 60
วันที่ 20 มิถุนายน 2560 นางสุนันท์ หลวงศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นวิทยากรเรื่องขยะ รร.นาเดื่อ (อ่าน 302) 26 ธ.ค. 60
วันที่ 2 มิถุนายน 2560 นางสุนันท์ หลวงศรี รับเกียรติบัตร คะแนนเฉลี่ยO-net สูงกว่าระดับชาติทั้ง (อ่าน 263) 26 ธ.ค. 60
ประชุมปฏิบัติการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างความพร้อมในการประกอบอาชีพของนักเรียนโรงเรียนการศึกษาภาคบังคั (อ่าน 283) 26 ธ.ค. 60
วันที่ 26 มิถุนายน 2560 กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด (อ่าน 284) 26 ธ.ค. 60
เครื่องหยอดปุ๋ยไฮเทค (อ่าน 530) 25 ธ.ค. 60
การใช้ประโยชน์จากปุ๋ยหมักชีวภาพ ที่โรงเรียนผลิตขึ้นในโรงเรียน (อ่าน 353) 10 ธ.ค. 60
ประเมินศูนย์เรียนรู้พอเพียง (อ่าน 689) 16 ก.พ. 60