ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 - เข้ารับทุนการศึกษาจากคุณสิรินทิพย์ สุทธิประภานุรักษ์ และคุณศุภลักษณ์ ปรีชานฤตย์ ที่หอประชุมโรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ
วันที่ 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 - โรงเรียนบ้านห้วยยาง โดยมีนางสุนันท์ หลวงศรี เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน ได้คัดเลือกนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ซึ่งประกอบด้วยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชั้นละ 1-2 คน เข้ารับทุนการศึกษาจากคุณสิรินทิพย์ สุทธิประภานุรักษ์ และคุณศุภลักษณ์ ปรีชานฤตย์ ที่หอประชุมโรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ ทางโรงเรียนบ้านห้วยยางขอขอบพระคุณสำหรับทุนการศึกษาที่มอบให้กับนักเรียนมา ณ โอกาสนี้
โพสเมื่อ : 17 พ.ย. 2565,15:57   อ่าน 43 ครั้ง