ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.๑๐๕/๒๙ ปรับปรุง อาคารเรียน ๒ ชั้น ๕ ห้องเรียน(ชั้นล่าง ๑ ห้อ

โรงเรียนบ้านห้วยยาง มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.๑๐๕/๒๙ ปรับปรุง อาคารเรียน ๒ ชั้น ๕ ห้องเรียน (ชั้นล่าง ๑ ห้อง ชั้นบน ๔ ห้อง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๗๒๒,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านเจ็ดแสนสองหมื่นสองพันบาทถ้วน)

รายละเอียดตามประกาศที่แนบมานี้ : https://drive.google.com/file/d/1m1ziThds_aUe5vHZ0ZvEm9flLspVq9sy/view?usp=sharing

ดาวห์โหลดเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ได้จากลิงก์นี้ : https://drive.google.com/file/d/1Bj9aOQcZKbgd_PA7_tNym4zQyqWe5iFg/view?usp=sharing

โพสเมื่อ : 06 มี.ค. 2563,19:51   อ่าน 51 ครั้ง