ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ร.ร.บ้านห้วยยาง รับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2563
โรงเรียนบ้านห้วยยาง เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2563

ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 | ตั้งแต่วันที่ 28 ก.พ. - 4 มี.ค. 63
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 | ตั้งแต่วันที่ 6 - 10 มี.ค. 63
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 | ตั้งแต่วันที่ 21 - 25 มี.ค. 63

เอกสารในการสมัคร
- สำเนาใบ ปพ.1 หรือใบรับรองผลการเรียน
- รูปถ่ายนักเรียนขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนนักเรียน
- สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนบิดาและมารดา
- สำเนาทะเบียนบ้านบิดาและมารดา
------------------------------------------------------
สมัครเรียนได้ที่ โรงเรียนบ้านห้วยยาง หมู่ 6 ตำบลเหล่าโพนค้อ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร
------------------------------------------------------
ติดต่อสอบถาม โทร.097-3024975 หรือ 086-2285744
เว็บไซต์โรงเรียน www.huayyangschool.com
Facrbook Fanpage : โรงเรียนบ้านห้วยยาง : Ban Huayyang School
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โพสเมื่อ : 26 ก.พ. 2563,15:44   อ่าน 91 ครั้ง