ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 คณะกรรมการประเมินนักเรียนทุนฯ ประเมินนางสาวปานณภา เทือกตาทอง

นางสาวปานณภา เทือกตาทอง ได้รับการคัดเลือก คัดสรร นักเรียนเพื่อเสนอชื่อขอรับทุนพระราชทานทุนการศึกษาในโครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร รุ่นที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2563 ให้มีโอกาสศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ สายอาชีพ และศึกษาต่อเนื่อง ไปจนจบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ตามแนวทางการดำเนินงานโครงการทุนการศึกษาฯ ม.ท.ศ. ปี 2563  มีคณะกรรมการที่มาประเมินจำนวน 14 คน  ณ บ้านเลขที่ 59 หมู่ที่ 9 บ้านห้วยยางเหนือ ต.เหล่าโพนค้อ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร

โพสเมื่อ : 13 ก.พ. 2563,19:56   อ่าน 189 ครั้ง