ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
14 ม.ค.63 ต้อนรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเข (อ่าน 14) 15 ม.ค. 63
11 มกราคม 63 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ อบต.เหล่าโพนค้อ (อ่าน 21) 11 ม.ค. 63
10 มกราคม 63 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านห้วยยาง (อ่าน 20) 11 ม.ค. 63
25ธันวาคม 2562 โรงเรียนบ้านห้วยยางจัดกิจกรรมคริสต์มาสเดย์ (อ่าน 46) 25 ธ.ค. 62
20 ธันวาคม 2562 ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบ้านห้วยยางอนุโมทนาบุญประทายข้าวเปลือกบ้านห้วยยางเหนือ (อ่าน 41) 23 ธ.ค. 62
17ธ.ค.62 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากรร.บ้านหนองนาเลิศ (อ่าน 41) 18 ธ.ค. 62
11-14 ธันวาคม 2562คณะครูนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ณ จังหวัดศรี (อ่าน 49) 13 ธ.ค. 62
6ธ.ค.52 ตอนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนบ้านดอนเชียงยืน (อ่าน 59) 07 ธ.ค. 62
5ธันวาคม2652คณะครูโรงเรียนบ้านห้วยยางเข้าร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม ของทุกปี (อ่าน 46) 05 ธ.ค. 62
4ธ.ค.2562 กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ5ธันวาคม (อ่าน 47) 05 ธ.ค. 62
25พฤศจิกายน 2562 อบต.เหล่าโพนค้อจัดพิธีมอบรับมอบพระบรมฉายาลักษณ์พระเจ้าอยู่หัวฯและพระราชินีฯ (อ่าน 61) 29 พ.ย. 62
29 พฤศจิกายน 62อบรมโครงการแพทย์แผนไทยน้อยสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย ปีงบประมาณ 2562 (อ่าน 46) 29 พ.ย. 62
26-28 พฤศจิกายน 62 ก๊ฬา - กีฑาศูนย์เครือข่ายตองโขบเหล่าโพนค้อสามัคคีเกมส์ครั้งที่ 19 (อ่าน 49) 29 พ.ย. 62
22พ.ย.62 สอบการอ่านออกเขียนได้นักเรียนชั้นป.1-6 (อ่าน 62) 22 พ.ย. 62
22พ.ย.2562 พิธีราชสดุดี (อ่าน 61) 22 พ.ย. 62
21 พ.ย.62สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา โดยคณะกรรมการคัดเลือกพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื (อ่าน 49) 22 พ.ย. 62
15พ.ย.62อบรมส่งเสริมและพัฒนาความฉลาดทางปัญญา IQ ของนักเรียน (อ่าน 75) 15 พ.ย. 62
9 พ.ย.62 ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1ณวัดป่าสุทธิธรรม (อ่าน 81) 10 พ.ย. 62
6พ.ย.62ร่วมทอดกฐินวัดพุทธนิมิตร(วัดโบสถ์ดิน) (อ่าน 67) 10 พ.ย. 62
1 พฤศจิกายน 2562 พิธีเปิด - ปิด กิจกรรมกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 82) 04 พ.ย. 62
23 ตุลาคม 2562 ร่วมกิจกรรมถวายบังคมและวางพวงมาลาเนื่องในโอกาสครบรอบ 109 ปี วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสม (อ่าน 98) 24 ต.ค. 62
20ต.ค.62คณะครูร.ร.บ้านห้วยยางร่วมอนุโมทนาบุญจำนวน1,520บาทในงานกฐินสามัคคีสำนักสงฆ์ภูน้อยอ่างแก้ว (อ่าน 81) 24 ต.ค. 62
16 ตุลาคม 2562 คณะครูโรงเรียนบ้านห้วยยาง ร่วมอนุโมทนาบุญจำนวน 1,460 บาท ในงานกฐินสามัคคี ณ วัดโพธิ์ช (อ่าน 85) 24 ต.ค. 62
9 ต.ค.2562 ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 สวัสดิการกลุ่มเหล่าโพนค้อแมดนาท่ม (อ่าน 96) 10 ต.ค. 62
3 ตุลาคม 62 ประเมินตนเองด้านสายงานผู้บริหารโรงเรียน (อ่าน 80) 10 ต.ค. 62
4ก.ย.62 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนบ้านดงหม้อทอง สพป.สกลนครเขต3 จำนวน 35 คน (อ่าน 133) 05 ต.ค. 62
27กันยายน2562งานเกษียณอายุราชการครูพงษ์เพชร คำสงศ์และครูจันดี อินทิจัทร์ โรงเรียนบ้านห้วยยาง (อ่าน 130) 27 ก.ย. 62
20-21 กันยายน 2562 งานศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ 69ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (อ่าน 151) 22 ก.ย. 62
19ก.ย.62 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลหนองไผ่ จ.อุดรธานี (อ่าน 122) 19 ก.ย. 62
18 กันยายน 2562 การแลกเปลี่ยนความรู้ในโครงการ TFE (อ่าน 129) 18 ก.ย. 62
8 -10 กันยายน 2562 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำเสอนงาน และการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ (อ่าน 135) 10 ก.ย. 62
29สิงหาคม2562 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนบ้านโนนค้อ จังหวัดกาฬสินธุ์ (อ่าน 140) 29 ส.ค. 62
23ส.ค.62ผู้อำนวยการโรงเรียนและครูนำเสนองานโครงการ TFE (Teams For Education) (อ่าน 152) 23 ส.ค. 62
23ส.ค62ตอนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนบ้านต้องหนองสระปลาได้มาศึกษาการทำไม้กวาดจากขวดพลาสติก (อ่าน 139) 23 ส.ค. 62
19 สิงหาคม 2562 บริษัทเจอเนสส์ โกลบอล (ประเทศไทย) จำกัด เปิดห้องน้ำ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ (อ่าน 155) 19 ส.ค. 62
16 สิงหาคม 2562 ตอนรับคณะศึกษาดูงาน เทศบาลตำบลส่องดาว จัดโครงการบริหารจัดการขยะครบวงจร (อ่าน 134) 16 ส.ค. 62
9 สิงหาคม 2562 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ (อ่าน 163) 09 ส.ค. 62
6 สิงหาคม 2562 โรงเรียนบ้านห้วยยางโดย ผอ.สุนันท์ หลวงศรี MOU ระบบน้ำกับ CCF สพป.สน เขต 1 (อ่าน 167) 06 ส.ค. 62
6สิงหาคม2562 คุณหมอจากโรงพยาบาลโคกศรีสุพรรณออกเยี่ยมเสริมพลังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน (อ่าน 173) 06 ส.ค. 62
6 สิงหาคม 2562 ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินการโครงการตำรวจประสานโรงเรียน (อ่าน 173) 06 ส.ค. 62