ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
21 พฤษภาคม 2562 เลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 11) 21 พ.ค. 62
วันที่17และ19พฤษภาคม2562 ร่วมพิธีพุทธาภิเษกและรับทุนการศึกษาจากคณะผ้าป่าวัดโพนค้อ (อ่าน 3) 19 พ.ค. 62
17พ.ค.62ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยยางปฏิบัติหน้าเป็นคณะกรรมการแข่งขันทักษะงานอาชีพนักเรียน (อ่าน 9) 18 พ.ค. 62
17 พฤษภาคม2562 โรงเรียนจัดกิจกรรมวันต้มไม้ประจำปีของชาติ2562 (อ่าน 5) 17 พ.ค. 62
16พ.ค.62ผู้อำนวยการโรงเรียนนางสุนันท์ หลวงศรี วิทยากรพี่เลี้ยงพัฒนาครูผู้ช่วยด้วยระบบTEPE Oline รุ่น (อ่าน 11) 16 พ.ค. 62
16 พฤษภาคม 2562 คุณหมอจากโรงพยาบาลส่งเสริมคุณภาพประจำตำบลออกมาพ่นยุงให้กับโรงเรียน (อ่าน 8) 16 พ.ค. 62
16 พฤษภาคม 2562 ผู้อำนวยการและครูเวรยืนตอนรับนักเรียนและผู้ปกครองในการเปิดเรียนวันแรก (อ่าน 12) 16 พ.ค. 62
15 พ.ค.ุ62 ผู้อำนวยการโรงเรียนประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างข้อตกลงการปฏิบัติงานของข้าราชการครูฯ (อ่าน 12) 15 พ.ค. 62
15 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนบ้านห้วยยางปฐมนิเทศนักเรียนประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 6) 15 พ.ค. 62
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพปูกระเบื้องอาคารหอประชุมโรงเรียนบ้านห้วยยาง ตารางเมตรละ 300 บาท ตั้งแต่บัดนี้ (อ่าน 11) 15 พ.ค. 62
13 พฤษภ่าคม 2562 ประชุมเตรียมความพร้อมและมอบหมายการปฏิบัติงาน ก่อนเปิดเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 17) 14 พ.ค. 62
13 -15 พฤษภาคม 2562 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้โครงการ TFE (อ่าน 8) 14 พ.ค. 62
11 พฤษภาคม 2562 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 1/62 (อ่าน 22) 11 พ.ค. 62
วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 สาธารณสุข,โรงพยาบาล อ.โคกศรีสุพรรณและวัดดอยธรรมเจดีย์ตรวจความสะอาด (อ่าน 16) 10 พ.ค. 62
8 พฤษภาคม 2562 ผู้นำชุมชน ชาวบ้าน และ ครูโรงเรียนบ้านห้วยยาง ร่วมกันพัฒนาบริเวณโรงเรียนเพื่อเตรียมคว (อ่าน 13) 08 พ.ค. 62
7พฤษภาคม 2562 ผู้บริหารสถานศึกษาประชุมคณะครูการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา การจัดตารางสอน การมอบหมายงานพิ (อ่าน 10) 07 พ.ค. 62
ึ7 พฤษภาคม 2562 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อปรึกษาหารือต่อเติมหอประชุม(ปูกระเบื้อง)และข้อราชการอื (อ่าน 11) 07 พ.ค. 62
วันที่14เม.ย62ต้อนรับคณะผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาสมทบทุนก่อสร้างหอประชุมโรงเรียนบ้านห้วยยาง (อ่าน 63) 14 เม.ย. 62
3 เมษายน 2562 โรงเรียนบ้านห้วยยาง รับการประเมินการเตรียมความพร้อมโรงเรียนคุณภาพ ระยะที่ 2 (อ่าน 46) 03 เม.ย. 62
วันที่ 27-29 มีนาคม 2562 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยยาง นางสุนันท์ หลวงศรี และคุณครูสุทธีกานต์ วงศ์ (อ่าน 71) 28 มี.ค. 62
วันที่ 22 มีนาคม 2562 โรงเรียนบ้านห้วยยางจัดกิจกรรมคนดีศรีห้วยยาง ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ (อ่าน 65) 22 มี.ค. 62
วันที่ 15 มีนาคม 2562 โรงเรียนบ้านห้วยยางจัดกิจกรรม 6 สัปดาห์ ประชาธิปไตยรณรงค์สนับสนุนการเลือกตั้งส (อ่าน 86) 15 มี.ค. 62
วันที่14 มีนาคม 2562 โรงเรียนบ้านห้วยยางต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนบ้านสวนผึ้ง ตำบลเหล่าไฮงาม อำ (อ่าน 79) 14 มี.ค. 62
ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนบ้านห้วยยางขอกราบขอบพระคุณ พระสังฆรักษ์ (ปัญญา ปัญญาวชิโร) วัดทัศ (อ่าน 97) 04 ก.พ. 62
โรงเรียนบ้านห้วยยาง ได้รับบริจาคกลองชุดเล็ก จากคุณประจักษ์ ยางธิสาร ไว้ใช้ในการจัดการเรียนการสอนชมรม (อ่าน 110) 15 ม.ค. 62
7ม.ค.62รับมอบชุดเครื่องเสียง/มิกเซอร์/ลำโพงมูลค่า20,000บาทจากน้องแทน (นายทิวานนท์ แผ่นผา)และครูอ้อม( (อ่าน 133) 11 ม.ค. 62
ในวันที่ 7 มกราคม 2562 โรงเรียนบ้านห้วยยางกิจกรรมจับสลากแลกเปลี่ยนของขวัญ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่พุทธศ (อ่าน 140) 03 ม.ค. 62
ในวันที่ 11 มกราคม 2562 โรงเรียนบ้านห้วยยาง จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562 ขอเรียนเชิญ (อ่าน 124) 03 ม.ค. 62
ขอขอบคุณเจตรัตน์ อุบลกาญจน์ และพนักงานบริษัท APS จำกัด ได้มามอบอุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์การเรียน และไอศกร (อ่าน 125) 28 ธ.ค. 61
ในระหว่างวันที่ 27- 28 ธันวาคม 2561 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6 จะมีกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนาร (อ่าน 93) 25 ธ.ค. 61
ในระหว่างวันที่17,21,24 ธ.ค.61เชิญผู้ปกครองมาเชียร์ของลูกหลานห้วยยางในการแข่งขันกีฬาศูนย์เครือข่ายที (อ่าน 96) 21 ธ.ค. 61
20ธ.ค.61 เวลา13.00-15.30 บริษัทเทพผดุงพรมะพร้าวจำกัด ผู้มอบทุนสนับสนุนการศึกษา จำนวน 200,000 บาทให้โ (อ่าน 91) 21 ธ.ค. 61
ผวจ.สกลนคร ตรวจเยี่ยมโครงการอาหารกลางวัน (อ่าน 377) 04 ก.ค. 61
โรงเรียนบ้านห้วยยางได้รับรางวัลชนะเลิศการประเมินโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School รอบที่ 1 ระดับภาค (อ่าน 279) 04 ก.ค. 61
วันที่ 27 มีนาคม 2561 โรงเรียนบ้านห้วยยางเข้ารับการประเมินโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School ระดับจัง (อ่าน 370) 02 เม.ย. 61
วันที่ 26 มีนาคม 2561 โรงเรียนบ้านห้วยยางจัดกิจกรรม "คนดีศรีห้วยยาง" ให้กับนักเรียน อบ.2 ,ป.6 และม (อ่าน 300) 02 เม.ย. 61
วันที่ 6 มีนาคม 2561 โรงเรียนบ้านห้วยยาง นำโดยนางสุนันท์ หลวงศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน นำนักเรียน ป. (อ่าน 357) 02 เม.ย. 61
ประกาศรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติ ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 336) 02 เม.ย. 61
นางสุนันท์ หลวงศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยยาง พร้อมคณะครู ร่วมจัดนิทรรศการและต้อนรับรัฐมนตรีกระ (อ่าน 320) 02 เม.ย. 61
ประกาศการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 232) 05 มี.ค. 61