ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 22 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566 - มอบทุนเสมอภาคกลุ่มช่วงชั้นรอยต่อ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 7) 23 มี.ค. 66
วันที่ 21 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566 - การอบรมโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ (อ่าน 6) 23 มี.ค. 66
วันที่ 17 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566 - “คนดีศรีห้วยยาง” ปัจฉิมนิเทศนักเรียน อ.3 ป.6 และ ม.3 (อ่าน 34) 17 มี.ค. 66
วันที่ 15 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566 - การทดสอบระดับชาติ NT นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (อ่าน 39) 15 มี.ค. 66
วันที่ 14 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566 - มอบเกียรติบัตร และรางวัล การทำความสะอาดเขตพื้นที่รับผิดชอบ และห้องเรียน (อ่าน 32) 15 มี.ค. 66
วันที่ 10 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566 - กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ 8 กลุ่มสาระ สู่ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (อ่าน 68) 11 มี.ค. 66
วันที่ 8 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566 - การสอบปลายภาค - ปลายปี ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 47) 11 มี.ค. 66
วันที่ 3 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566 - กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ - เนตรนารี (อ่าน 62) 03 มี.ค. 66
วันที่ 1 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566 - กิจกรรมเลือกตั้งประธานสภานักเรียน (อ่าน 57) 01 มี.ค. 66
วันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 - มอบเกียรติบัตรการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ (อ่าน 64) 28 ก.พ. 66
วันที่ 27 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 - ประชุมประจำเดือน (อ่าน 57) 28 ก.พ. 66
วันที่ 20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 - การประเมินความสามารถด้านการอ่าน Reading Test : RT (อ่าน 92) 20 ก.พ. 66
วันที่ 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 - เข้าชมนิทรรศการ “เปิดบ้านวิชาการสู่โลกอาชีพ” (อ่าน 65) 15 ก.พ. 66
วันที่ 13 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 - ร่วมทำข้อตกลง โครงการสถานศึกษาสีขาว (อ่าน 63) 13 ก.พ. 66
วันที่ 9 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 - มอบเกียรติบัตร โครงการ (D.A.R.E. ประเทศไทย) (อ่าน 83) 09 ก.พ. 66
วันที่ 8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 - ส่งมอบงานงวดที่ 1 อาคารโรงอาหาร สนธิ ลิ้มทองกุล และประชุม คณะกรรมการ O-net (อ่าน 68) 09 ก.พ. 66
วันที่ 3 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 - รพ. โคกศรีฯ ออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ (อ่าน 68) 06 ก.พ. 66
วันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 - งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 (อ่าน 67) 06 ก.พ. 66
วันที่ 29 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 - ๙ ตามรอยพ่อ เหล่าโพนค้อ รัน 2023 ครั้งที่ 1 (อ่าน 71) 06 ก.พ. 66
วันที่ 25 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 - พิธีไหว้ศาลเก้าจิก เจ้าที่ประจำโรงเรียนบ้านห้วยยาง (อ่าน 55) 06 ก.พ. 66
วันที่ 20 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 - มอบทุนการศึกษา จาก กสศ. (อ่าน 68) 06 ก.พ. 66
วันที่ 16 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 - กิจกรรม วันครูแห่งชาติ พ.ศ. 2566 ณ หอประชุม ร่มเกล้าร่มเย็น โรงเรียนร่มเกล้าสกลนคร (อ่าน 47) 06 ก.พ. 66
วันที่ 13 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 - กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ พ.ศ. 2566 (อ่าน 41) 06 ก.พ. 66
วันที่ 9 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 - ยกเสาเอกอาคารโรงอาหาร สนธิ ลิ้มทองกุล และเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี ระดับมัธยม (อ่าน 48) 06 ก.พ. 66
วันที่ 6 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 - แนะนำศึกษาต่อ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสกลนคร (อ่าน 44) 06 ก.พ. 66
วันที่ 4 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 - โรงเรียนบ้านห้วยยาง จัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2566 (อ่าน 46) 06 ก.พ. 66
วันที่ 29 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565 - กิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี ศูนย์อำนวยการเครือข่ายตองโขบเหล่าโพนค้อสามัคคี ณ ค่ายลูกเสือช่วงคราว โรงเรียนบ้านห้วยหีบวิทยาธาร (อ่าน 47) 06 ก.พ. 66
วันที่ 26 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565 - การประเมินความสามารถด้านการอ่านและการเขียน (อ่าน 34) 06 ก.พ. 66
วันที่ 23 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565 - กิจกรรมการเแข่งขันกีฬา ศูนย์อำนวยการเครือข่ายตองโขบเหล่าโพนค้อสามัคคี (อ่าน 35) 06 ก.พ. 66
วันที่ 24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 - การแข่งขันมหกรรมทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับศูนย์อำนวยการเครือข่ายตองโขบเหล่าโพนค้อสามัคคี (อ่าน 274) 24 พ.ย. 65
วันที่ 23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 - พิธีถวายสดุดี เนื่องในวันสวรรคต แห่งพระพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 220) 23 พ.ย. 65
วันที่ 18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 - ประชุมกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 70 เข้าร่วมประชุม ในการแข่งขันระดับศูนย์อำนวยการเครือข่ายตองโขบเหล่าโพนค้อสามัคคี (อ่าน 213) 20 พ.ย. 65
วันที่ 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 - เข้ารับทุนการศึกษาจากคุณสิรินทิพย์ สุทธิประภานุรักษ์ และคุณศุภลักษณ์ ปรีชานฤตย์ ที่หอประชุมโรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ (อ่าน 219) 17 พ.ย. 65
วันที่ 15 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 - รับการนิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 จากว่าที่ร้อยตรี ดร.นิพนธ์ บรรพสาร ศึกษานิเทศก์ สพป.สกลนคร เขต 1 (อ่าน 565) 15 พ.ย. 65
วันที่ 10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 - ประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน นำโดย นางสุนันท์ หลวงศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน วัตถุประสงค์เพื่อมอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติให้แก่คณะครู (อ่าน 166) 15 พ.ย. 65
วันที่ 1-4 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 - กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน "รู้รัก สามัคคี" ห้วยยางเกมส์ ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านห้วยยาง (อ่าน 150) 15 พ.ย. 65
วันที่ 1 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 - เปิดทำการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2/2565 (อ่าน 148) 15 พ.ย. 65
วันที่ 24 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565 - ประชุมปรึกษาหารือร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษา (อ่าน 148) 15 พ.ย. 65
วันที่ 15 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565 - ร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีการทอดกฐิน ณ วัดโพธิ์ชัย บ้านห้วยยาง (อ่าน 129) 15 พ.ย. 65
วันที่ 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565 - มอบทุนเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) (อ่าน 125) 15 พ.ย. 65
6-7ตุลาคม2565 ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนระดับชั้นป.1-ม.3 (อ่าน 222) 19 ต.ค. 65
26 กันยายน 2565 รับการประเมินPA จากคณะกรรมการ โดย ว่าที่ร้อยตรีดร.นิพนธ์ บรรพสาร ผอ.ปุญญพัฒน์ ชาปากดี และผอ.สุนันท์ หลวงศรี (อ่าน 219) 19 ต.ค. 65
26 กันยายน 2565 รับการประเมินPA จากคณะกรรมการ โดย ว่าที่ร้อยตรีดร.นิพนธ์ บรรพสาร ผอ.ปุญญพัฒน์ ชาปากดี และผอ.สุนันท์ หลวงศรี (อ่าน 215) 19 ต.ค. 65
23 กันยายน 2565 งานแสดงมุทิตาจิตให้กับครูอรัญญา พรมสำลี เนื่องในวันเกษียณอายุราชการ (อ่าน 201) 19 ต.ค. 65
22 กันยายน 2565 นักเรียนแสดงมุทิตาจิตให้กับครูอรัญญา พรมสำลี เนื่องในวันเกษียณอายุราชการ (อ่าน 208) 19 ต.ค. 65
5-7กันยายน 2565 เข้ารวมการนำเสนอการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ระดับภูมิภาค ณ โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น (อ่าน 154) 19 ต.ค. 65
17 สิงหาคม 2565 - แสดงความยินดีกับ รอง ผอ.สุทธีกานต์ วงศ์วรรณ (อ่าน 336) 18 ส.ค. 65
16 สิงหาคม 2565 - นักเรียนแสดงมุทิตาจิต แด่ คุณครูสุทธีกานต์ วงศ์วรรณ (อ่าน 300) 18 ส.ค. 65
11 สิงหาคม 2565 - กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ (อ่าน 304) 13 ส.ค. 65
8 สิงหาคม 2565 - มอบทุน กศส. และสอบ Pisa ม.3 (อ่าน 297) 09 ส.ค. 65