ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
1 กรกฎาคม2563 โรงเรียนบ้านห้วยยาง เปิดทำการเรียนการสอนเป็นวันแรก (อ่าน 10) 03 ก.ค. 63
วันที่ 23 มิถุนายน 2563 รับการนิเทศติดตามโครงการส่งเสริมรักการอ่านฯ จากท่านศน.ดร.ส่องแสง อัยวรรณ สพป (อ่าน 17) 24 มิ.ย. 63
15-18 มิถุนายน 2563 ประเมินภายในครั้งที่ 1 (อ่าน 31) 18 มิ.ย. 63
5 มิถุนายน 2563 ประชุมโครงการขยะให้ชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ณ โรงเรียนเซนต์โยเซฟ ทาแร่ (อ่าน 37) 18 มิ.ย. 63
22 พฤษภาคม 2563 มูลนิธิ EDF มอบหน้ากากอนามัยและสบู่ล้างมือให้กับนักเรียนบ้านห้วยยาง (อ่าน 37) 18 มิ.ย. 63
21พฤษภาคม 2563 มอบเงินากจนพิเศษช่วยเหลือโควิด (อ่าน 37) 18 มิ.ย. 63
15พฤษภาคม 2563 ประชุมการเรียนการสอนทางไกล Covid 19 รับใบงานและรับนมโรงเรียน (อ่าน 36) 18 มิ.ย. 63
12 พฤษภาคม 2563 สำรวจกล่องดิจิตอล และเครื่องรับโทรทัศน์ เพื่อใช้ในการจัดการศึกษาทางไกลโควิด 19 (อ่าน 15) 18 มิ.ย. 63
29 เมษายน 2563 บริษัทเจอเนส และCCF มามอบเจลแอลกอฮอล์ล้างมือให้นักเรียนในโครงการจำนวน 33 คน (อ่าน 104) 06 พ.ค. 63
29 เมษายน 2563 บริษัทเจอเนส และCCF มามอบเจลแอลกอฮอล์ล้างมือให้นักเรียนในโครงการจำนวน 33 คน (อ่าน 94) 06 พ.ค. 63
16 เมษายน 2563 - 26เมษายน 2563 ต่อเติมห้องอนุบาล และปูกระเบื้องหน้าห้องอาคารมัธยม (อ่าน 94) 06 พ.ค. 63
26 เมษายน 2563 ติดตั้งอินเทอร์เน็ต สพฐ. (อ่าน 103) 06 พ.ค. 63
2เมษายน 2653 กิจกรรมเตรียมความพร้อมเลี้ยง กบ ปลูกผัก (อ่าน 90) 06 พ.ค. 63
1 เมษายน 63 พ่นยาฆ่าเชื้อ ป้องกันโรคโควิด - 19 (อ่าน 58) 06 พ.ค. 63
วันที่ 17 มีนาคม 2563 โรงเรียนจัดกิจกรรมวันอำลาสถาบัน "คนดีศรีห้วยยาง" (อ่าน 142) 17 มี.ค. 63
ัวันนที่11มีนาคม2563องค์การบริการส่วนตำบลเหล่าโพนค้อจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องก (อ่าน 143) 11 มี.ค. 63
วัันที่10มีนาคม 2563 นำนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่2 นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่3 และครูผู้ควบคุม ศึกษาแหล่ (อ่าน 149) 11 มี.ค. 63
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.๑๐๕/๒๙ ปรับปรุง อาคารเรียน ๒ ชั้น ๕ ห้องเรียน(ชั้นล่าง ๑ ห้อ (อ่าน 158) 06 มี.ค. 63
ร.ร.บ้านห้วยยาง รับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2563 (อ่าน 210) 26 ก.พ. 63
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้โรงเรียนได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน (อ่าน 157) 13 ก.พ. 63
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 คณะกรรมการประเมินนักเรียนทุนฯ ประเมินนางสาวปานณภา เทือกตาทอง (อ่าน 151) 13 ก.พ. 63
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 โครงการพัฒนาเด็ก ซี.ซี.เอฟ ท่าแร่จังหวัดสกลนคร จัดกิจกรรม ณ รร.บ้านห้วยยาง (อ่าน 145) 13 ก.พ. 63
วันที่ 7กุมภาพันธ์ 2563โรงเรียนบ้านห้วยยางจัดกิจกรรมเดินไกลลูกเสือ – เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 151) 07 ก.พ. 63
วันที่ 27 -28 มกราคม 2563 นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการ กิจกรรมค่ายเสริมพื้นฐานการเรียนรู้ภาษาไทยเพื่อม (อ่าน 172) 28 ม.ค. 63
14 ม.ค.63 ต้อนรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเข (อ่าน 167) 15 ม.ค. 63
11 มกราคม 63 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ อบต.เหล่าโพนค้อ (อ่าน 177) 11 ม.ค. 63
10 มกราคม 63 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านห้วยยาง (อ่าน 173) 11 ม.ค. 63
25ธันวาคม 2562 โรงเรียนบ้านห้วยยางจัดกิจกรรมคริสต์มาสเดย์ (อ่าน 211) 25 ธ.ค. 62
20 ธันวาคม 2562 ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบ้านห้วยยางอนุโมทนาบุญประทายข้าวเปลือกบ้านห้วยยางเหนือ (อ่าน 204) 23 ธ.ค. 62
17ธ.ค.62 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากรร.บ้านหนองนาเลิศ (อ่าน 197) 18 ธ.ค. 62
11-14 ธันวาคม 2562คณะครูนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ณ จังหวัดศรี (อ่าน 231) 13 ธ.ค. 62
6ธ.ค.52 ตอนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนบ้านดอนเชียงยืน (อ่าน 259) 07 ธ.ค. 62
5ธันวาคม2652คณะครูโรงเรียนบ้านห้วยยางเข้าร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม ของทุกปี (อ่าน 228) 05 ธ.ค. 62
4ธ.ค.2562 กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ5ธันวาคม (อ่าน 207) 05 ธ.ค. 62
25พฤศจิกายน 2562 อบต.เหล่าโพนค้อจัดพิธีมอบรับมอบพระบรมฉายาลักษณ์พระเจ้าอยู่หัวฯและพระราชินีฯ (อ่าน 213) 29 พ.ย. 62
29 พฤศจิกายน 62อบรมโครงการแพทย์แผนไทยน้อยสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย ปีงบประมาณ 2562 (อ่าน 171) 29 พ.ย. 62
26-28 พฤศจิกายน 62 ก๊ฬา - กีฑาศูนย์เครือข่ายตองโขบเหล่าโพนค้อสามัคคีเกมส์ครั้งที่ 19 (อ่าน 163) 29 พ.ย. 62
22พ.ย.62 สอบการอ่านออกเขียนได้นักเรียนชั้นป.1-6 (อ่าน 193) 22 พ.ย. 62
22พ.ย.2562 พิธีราชสดุดี (อ่าน 212) 22 พ.ย. 62
21 พ.ย.62สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา โดยคณะกรรมการคัดเลือกพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื (อ่าน 235) 22 พ.ย. 62