ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
10กันยายน 2563 วิทยากรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการอบรมหลักสูตรรองผู้อำนวยการโรงเรียน (อ่าน 20) 11 ก.ย. 63
5-6 กันยายน 2563 งานแสดงมุฑิตาจิตครูกงจักร อุทัยวัฒน์ ครูวิษณุ ครูมณีวรรณ เจริญชัย ณ อ.เชียงคาน (อ่าน 22) 08 ก.ย. 63
4 กันยายน 2563 ร่วมโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ TFE (อ่าน 23) 08 ก.ย. 63
โครงการ TFE (Team For Education) โรงเรียนบ้านห้วยยาง (อ่าน 42) 03 ก.ย. 63
1กันยายน63 นิเทศติดตามกระบงนการ PLC (อ่าน 43) 01 ก.ย. 63
25/8/63 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลโพนค้อ ตรวจสุขภาพและเจาะเลือนักเรียนและป.1-ป.6 (อ่าน 61) 25 ส.ค. 63
18/7/63ร่วมจัดแสดงนิทรรศการและผลงานในการประเมินคัดเลือกอบต.ที่มีการบริหารจัดการที่ดีอบต.เหล่าโพนค้อ (อ่าน 73) 19 ส.ค. 63
17/08/63นิเทศ กำกับ ติดตาม การดำเนินตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริธรรมและธรรมาธิบาล(โรงเรียนสุจริต) (อ่าน 61) 19 ส.ค. 63
3-14ส.ค.63นางสุนันท์ หลวงศรี ผู้อำนวการโรงเรียน เป็นวิทยากรแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการโรงเรียนสุจริต (อ่าน 73) 14 ส.ค. 63
14 สิงหาคม63 กิจกรรมโครงการอาชีวะบริการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร (อ่าน 64) 14 ส.ค. 63
11สิงหาคม63 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2563 (อ่าน 63) 13 ส.ค. 63
ึ7-9 สิงหาคม 2563 กิจกรรมอบรมขะเพื่อสิ่งแวดล้อม (อ่าน 57) 13 ส.ค. 63
วันที่ 3 สิงหาคม 63ต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ณ โรงเรียนบ้านห้วยยาง (อ่าน 83) 03 ส.ค. 63
20 กรกฎาคม 63 รับการนิเทศติดตามโครงการ TFEจากศน.กศจ.สกลนคร (อ่าน 107) 21 ก.ค. 63
17 - 18 กรกฎาคม 63เกษียณอนุสรณ์สูนย์ตองโขบเหล่าโพนค้อสามัคคี จังหวัดอุบลราชธานี (อ่าน 102) 21 ก.ค. 63
14-16 กรกฎาคม 63 กิจกรรมการแก้ปัญหาด้านคุณธรรมโรงเรียนบ้านห้วยยาง (อ่าน 133) 21 ก.ค. 63
วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 นางสุนันท์ หลวงศรี เข้ารับทุนการศึกษาจากโครงการ ซี.ซี.เอฟ ทาแร่ (อ่าน 126) 15 ก.ค. 63
9 กรกฎาคม 63 รับการนิเทศหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียน (อ่าน 126) 09 ก.ค. 63
9กรกฎาคม 63 เลือกประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 118) 09 ก.ค. 63
1 กรกฎาคม2563 โรงเรียนบ้านห้วยยาง เปิดทำการเรียนการสอนเป็นวันแรก (อ่าน 122) 03 ก.ค. 63
วันที่ 23 มิถุนายน 2563 รับการนิเทศติดตามโครงการส่งเสริมรักการอ่านฯ จากท่านศน.ดร.ส่องแสง อัยวรรณ สพป (อ่าน 135) 24 มิ.ย. 63
15-18 มิถุนายน 2563 ประเมินภายในครั้งที่ 1 (อ่าน 151) 18 มิ.ย. 63
5 มิถุนายน 2563 ประชุมโครงการขยะให้ชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ณ โรงเรียนเซนต์โยเซฟ ทาแร่ (อ่าน 157) 18 มิ.ย. 63
22 พฤษภาคม 2563 มูลนิธิ EDF มอบหน้ากากอนามัยและสบู่ล้างมือให้กับนักเรียนบ้านห้วยยาง (อ่าน 142) 18 มิ.ย. 63
21พฤษภาคม 2563 มอบเงินากจนพิเศษช่วยเหลือโควิด (อ่าน 163) 18 มิ.ย. 63
15พฤษภาคม 2563 ประชุมการเรียนการสอนทางไกล Covid 19 รับใบงานและรับนมโรงเรียน (อ่าน 143) 18 มิ.ย. 63
12 พฤษภาคม 2563 สำรวจกล่องดิจิตอล และเครื่องรับโทรทัศน์ เพื่อใช้ในการจัดการศึกษาทางไกลโควิด 19 (อ่าน 89) 18 มิ.ย. 63
29 เมษายน 2563 บริษัทเจอเนส และCCF มามอบเจลแอลกอฮอล์ล้างมือให้นักเรียนในโครงการจำนวน 33 คน (อ่าน 217) 06 พ.ค. 63
29 เมษายน 2563 บริษัทเจอเนส และCCF มามอบเจลแอลกอฮอล์ล้างมือให้นักเรียนในโครงการจำนวน 33 คน (อ่าน 204) 06 พ.ค. 63
16 เมษายน 2563 - 26เมษายน 2563 ต่อเติมห้องอนุบาล และปูกระเบื้องหน้าห้องอาคารมัธยม (อ่าน 218) 06 พ.ค. 63
26 เมษายน 2563 ติดตั้งอินเทอร์เน็ต สพฐ. (อ่าน 230) 06 พ.ค. 63
2เมษายน 2653 กิจกรรมเตรียมความพร้อมเลี้ยง กบ ปลูกผัก (อ่าน 198) 06 พ.ค. 63
1 เมษายน 63 พ่นยาฆ่าเชื้อ ป้องกันโรคโควิด - 19 (อ่าน 138) 06 พ.ค. 63
วันที่ 17 มีนาคม 2563 โรงเรียนจัดกิจกรรมวันอำลาสถาบัน "คนดีศรีห้วยยาง" (อ่าน 249) 17 มี.ค. 63
ัวันนที่11มีนาคม2563องค์การบริการส่วนตำบลเหล่าโพนค้อจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องก (อ่าน 260) 11 มี.ค. 63
วัันที่10มีนาคม 2563 นำนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่2 นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่3 และครูผู้ควบคุม ศึกษาแหล่ (อ่าน 261) 11 มี.ค. 63
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.๑๐๕/๒๙ ปรับปรุง อาคารเรียน ๒ ชั้น ๕ ห้องเรียน(ชั้นล่าง ๑ ห้อ (อ่าน 254) 06 มี.ค. 63
ร.ร.บ้านห้วยยาง รับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2563 (อ่าน 304) 26 ก.พ. 63
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้โรงเรียนได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน (อ่าน 248) 13 ก.พ. 63
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 คณะกรรมการประเมินนักเรียนทุนฯ ประเมินนางสาวปานณภา เทือกตาทอง (อ่าน 245) 13 ก.พ. 63