ภาพกิจกรรม
วันที่ 17 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566 - “คนดีศรีห้วยยาง” ปัจฉิมนิเทศนักเรียน อ.3 ป.6 และ ม.3
โรงเรียนบ้านห้วยยาง ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม “คนดีศรีห้วยยาง” ปัจฉิมนิเทศนักเรียน ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 ระดับชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยมี นางสุนันท์ หลวงศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธาน และให้เกียรติมอบวุฒิบัตรการ
สำเร็จการศึกษาให้แก่นักเรียน พร้อมได้รับเกียรติจากผู้นำชุมชนทั้ง 2 หมู่บ้าน คณะกรรมการสถานศึกษา ครูผู้เกษียณ และผู้ปกครอง
นักเรียนที่ได้มาเป็นเกียรติ และกำลังใจให้กับนักเรียน โดยในกิจกรรมมีพิธีบายศรีสู่ขวัญผูกข้อมือ การขอขมาครูบาอาจารย์ และถ่ายภาพ
แสดงความยินดีกับนักเรียนที่จบการศึกษาในครั้งนี้
โพสเมื่อ : 17 มี.ค. 2566,17:36   อ่าน 22 ครั้ง