ภาพกิจกรรม
วันที่ 23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 - พิธีถวายสดุดี เนื่องในวันสวรรคต แห่งพระพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2565
วันที่ 23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 - นางสุนันท์ หลวงศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยยาง เข้าร่วมพิธีถวายสดุดี เนื่องในวันสวรรคต แห่งพระพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีการวางพวงมาลา กล่าวคำถวายราชสดุดี ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพื่อแสดงความจงรักภัคดี ณ หอประชุมยางธิสาร โรงเรียนบ้านห้วยยาง หลังจากเสร็จกิจกรรมมีการบำเพ็บประโยชน์บริเวณโรงเรียน วัดพุทธนิมิตรสถิตสีมาราม (วัดโบสถ์ดิน) และวัดโพธิ์ชัย บ้านห้วยยาง
 
โพสเมื่อ : 23 พ.ย. 2565,16:29   อ่าน 21 ครั้ง