ภาพกิจกรรม
วันที่ 18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 - ประชุมกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 70 เข้าร่วมประชุม ในการแข่งขันระดับศูนย์อำนวยการเครือข่ายตองโขบเหล่าโพนค้อสามัคคี
วันที่ 18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 - โรงเรียนบ้านห้วยยาง นำโดยนางสุนันท์ หลวงศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครูที่มีหน้าที่รับผิดชอบเป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 70 เข้าร่วมประชุม ในการแข่งขันระดับศูนย์อำนวยการเครือข่ายตองโขบเหล่าโพนค้อสามัคคี ที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2565 โดยมีนายวิระชาติ ยาทองไชย ในฐานะประธานศูนย์อำนวยการเครือข่ายตองโขบเหล่าโพนค้อสามัคคี ดำเนินการประชุมชี้แจง และผู้บริหารที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานในกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมตอบข้อซักถาม
โพสเมื่อ : 20 พ.ย. 2565,21:36   อ่าน 26 ครั้ง