ภาพกิจกรรม
วันที่ 15 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 - รับการนิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 จากว่าที่ร้อยตรี ดร.นิพนธ์ บรรพสาร ศึกษานิเทศก์ สพป.สกลนคร เขต 1
วันที่ 15 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 - โรงเรียนบ้านห้วยยาง รับการนิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 จากว่าที่ร้อยตรี ดร.นิพนธ์ บรรพสาร ศึกษานิเทศก์ สพป.สกลนคร เขต 1 มีนางสุนันท์ หลวงศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนให้การต้อนรับ และนำเข้าชมบรรยากาศการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของคุณครู โดยท่านศึกษานิเทศก์ได้ให้คำแนะแก่คุณครู และพบปะพูดคุยกับนักเรียนในแต่ละระดับชั้นอีกด้วย
 
โพสเมื่อ : 15 พ.ย. 2565,20:29   อ่าน 22 ครั้ง