ภาพกิจกรรม
วันที่ 10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 - ประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน นำโดย นางสุนันท์ หลวงศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน วัตถุประสงค์เพื่อมอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติให้แก่คณะครู
วันที่ 10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 - โรงเรียนบ้านห้วยยาง จัดประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน นำโดย นางสุนันท์ หลวงศรี 
ผู้อำนวยการโรงเรียน วัตถุประสงค์เพื่อมอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติให้แก่คณะครู สำหรับการเข้าร่วมกิจกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 และชี้แจงโครงการต่าง ๆ ที่จะมีขึ้นในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 นี้ เช่น กิจกรรมการแข่งขันกีฬาศูนย์เครือข่าย กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี
 
โพสเมื่อ : 15 พ.ย. 2565,20:29   อ่าน 24 ครั้ง