ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
คู่มือสำหรับสถานศึกษาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา 58
รายงานการดำเนินงานโครงการคุณธรรม สพฐ ระดับ 1 ดาว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.97 MB 74
บริษัทสร้างการดี สาขา โรงเรียนบ้านห้วยยาง 81
รางวัลดีเด่นหรือหลักฐานการยกย่อง Word Document ขนาดไฟล์ 21.5 KB 59
เอกสารเสนอขอรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. ปี 65
รายงานผลการปฏิบัติงาน รางวัลObec Awards 74
เอกสารรางวัลคุรุสดุดีปี 62 62
รับสมัครแม่ครัว ภาคเรียน ที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่วันที่ 25 - 26 มิถุนายน 63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 89.54 KB 63
แบบเสนอรางวัลโรงเรียนสุจริต Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 5 MB 13809
เอกสารเสนอขอรับรางวัลอันทรงคุณค่า สพฐ.ปี 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.2 MB 122
แผนผังโรงเรียนโครงการปลอดขยะ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 550.11 KB 135
หนังสือเผยแพร่ผลงานเรื่องขยะ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 463.98 KB 109
เอกสารการขอรับรางวัลคุรุสภา ปี 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 224.05 KB 97
เอกสารการขอรับรางวัลคุรุสภา ปี 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.01 MB 99
เอกสารการขอรับรางวัลคุรุสภา ปี 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.2 MB 78
เอกสารการขอรับรางวัลคุรุสภา ปี 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 224.05 KB 83
เอกสารการขับเคลื่อนหลักปรัญชาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา 530
โครงสร้างเวลาเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปี 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 361.55 KB 186
รูปแบบ “ 6 ขั้น กับ 10 ฐานการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่... Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.92 MB 2165
ธนาคารขยะ “ สร้างนิสัย ฝึกวินัย ให้มีออม ” Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 75.57 KB 458
การบริหารจัดการขยะแบบ 3Rs Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.24 MB 13802
แผนพอเพียง 3.3 ภาษาอังกฤษ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 478.45 KB 3996
2.IEP 58 RAR Archive ขนาดไฟล์ 429.44 KB 1320
1.มาตรฐานเรียนรวม 58 RAR Archive ขนาดไฟล์ 491.07 KB 588
ปฏิทิน การนิเทศ ปี 58 RAR Archive ขนาดไฟล์ 123.53 KB 706
แบบนิเทศเรียนร่วม ปี 58 RAR Archive ขนาดไฟล์ 379.21 KB 625
เล่มมาตรฐานเรียนร่วม ปี 58 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.69 MB 541
ตราโรงเรียน JPEG Image ขนาดไฟล์ 57.44 KB 485
ตัวอย่างรายงานโครงการชาแลนด์เดย์ Word Document ขนาดไฟล์ 412.52 KB 2326
แผนบูรณาการ ศก.พอเพียง ภาษาอังกฤษ ป.4 หน้า 16-25 Word Document ขนาดไฟล์ 380.81 KB 6748
แผนบูรณาการศก.พอเพียง ภาษาอังกฤษ ป.4 หน้า 1-15 Word Document ขนาดไฟล์ 323.31 KB 23136
แผนการสอนบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง (แผนอนุบาล) Word Document ขนาดไฟล์ 17.05 KB 6653
ต.ย.แผนการเรียนรู้ ศก.พอเพียง อังกฤษ ม.1 Word Document ขนาดไฟล์ 610.9 KB 4640
ต.ย.แผนการสอน บูรณาการ ศก.พอเพียง สุขศึกษา ป.6 Word Document ขนาดไฟล์ 74 KB 4856
ต.ย.แผนบูรณาการ ศก.พอเพียง ประวัติศาสตร์ ม.1 Word Document ขนาดไฟล์ 871 KB 3581
ต.ย.แผนกาสอนบูรณาการ ศก.พอเพียง ภาษาไทย ม.2 Word Document ขนาดไฟล์ 29.31 KB 11129
ต.ย.แผนสอนการบุูรณาการ ศก.พอเพียง ภาษาไทย ม.3 Word Document ขนาดไฟล์ 31.33 KB 5045
ต.ย.แผนบูรณาการ ศก.พอเพียง ภาษาไทย ป.3 Word Document ขนาดไฟล์ 336 KB 6664
ต.ย.แผนจัดการเรียนรู้บูรณาการศก.พอเพียง อังกฤษ ม.1 Word Document ขนาดไฟล์ 610.9 KB 6781
ต.ย.แผนบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง วิชาคณิต ป.5 Word Document ขนาดไฟล์ 75.5 KB 7376
เครื่องมือ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 308.79 KB 1829
เศรษฐกิพอเพียงนำเสนอ Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.13 MB 4231
หน่วยการเรียนรู้ และแผนการสอนเศรษฐกิจพอเพียง ป.6 (หน้า 88-129) ZIP Archive ขนาดไฟล์ 3.52 MB 24261
แผน ป.4-5 (เพื่มเติม หน้า 1-87) ZIP Archive ขนาดไฟล์ 2.66 MB 6215
หน่วยการเรียนรู้และแผนเศรษฐกิจพอเพียงป.4-6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 46.16 KB 12296
หน่วยการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ป.1-3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 189.16 KB 10605
ตารางเรียน๒๕๕๖/๑ Word Document ขนาดไฟล์ 17.8 KB 742