ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แบบเสนอรางวัลโรงเรียนสุจริต Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 5 MB 8
นำเสนอรางวัลโรงเรียนสุจริต 4
เอกสารรางวัลคุรุสดุดี ปี 62 8
รายงานผลรางวัลอันทรงคุณค่า Obec Awardes 8
เอกสารเสนอขอรับรางวัลอันทรงคุณค่า สพฐ.ปี 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.2 MB 4
แผนผังโรงเรียนโครงการปลอดขยะ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 550.11 KB 5
หนังสือเผยแพร่ผลงานเรื่องขยะ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 463.98 KB 9
เอกสารการขอรับรางวัลคุรุสภา ปี 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 224.05 KB 11
เอกสารการขอรับรางวัลคุรุสภา ปี 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.01 MB 8
เอกสารการขอรับรางวัลคุรุสภา ปี 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.2 MB 7
เอกสารการขอรับรางวัลคุรุสภา ปี 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 224.05 KB 7
เอกสารการขับเคลื่อนหลักปรัญชาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา 222
โครงสร้างเวลาเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปี 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 361.55 KB 122
รูปแบบ “ 6 ขั้น กับ 10 ฐานการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่... Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.92 MB 525
ธนาคารขยะ “ สร้างนิสัย ฝึกวินัย ให้มีออม ” Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 75.57 KB 285
การบริหารจัดการขยะแบบ 3Rs Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.24 MB 4013
แผนพอเพียง 3.3 ภาษาอังกฤษ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 478.45 KB 2293
2.IEP 58 RAR Archive ขนาดไฟล์ 429.44 KB 1240
1.มาตรฐานเรียนรวม 58 RAR Archive ขนาดไฟล์ 491.07 KB 521
ปฏิทิน การนิเทศ ปี 58 RAR Archive ขนาดไฟล์ 123.53 KB 635
แบบนิเทศเรียนร่วม ปี 58 RAR Archive ขนาดไฟล์ 379.21 KB 556
เล่มมาตรฐานเรียนร่วม ปี 58 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.69 MB 480
ตราโรงเรียน JPEG Image ขนาดไฟล์ 57.44 KB 421
ตัวอย่างรายงานโครงการชาแลนด์เดย์ Word Document ขนาดไฟล์ 412.52 KB 2073
แผนบูรณาการ ศก.พอเพียง ภาษาอังกฤษ ป.4 หน้า 16-25 Word Document ขนาดไฟล์ 380.81 KB 6286
แผนบูรณาการศก.พอเพียง ภาษาอังกฤษ ป.4 หน้า 1-15 Word Document ขนาดไฟล์ 323.31 KB 22487
แผนการสอนบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง (แผนอนุบาล) Word Document ขนาดไฟล์ 17.05 KB 6403
ต.ย.แผนการเรียนรู้ ศก.พอเพียง อังกฤษ ม.1 Word Document ขนาดไฟล์ 610.9 KB 3735
ต.ย.แผนการสอน บูรณาการ ศก.พอเพียง สุขศึกษา ป.6 Word Document ขนาดไฟล์ 74 KB 4466
ต.ย.แผนบูรณาการ ศก.พอเพียง ประวัติศาสตร์ ม.1 Word Document ขนาดไฟล์ 871 KB 3400
ต.ย.แผนกาสอนบูรณาการ ศก.พอเพียง ภาษาไทย ม.2 Word Document ขนาดไฟล์ 29.31 KB 8842
ต.ย.แผนสอนการบุูรณาการ ศก.พอเพียง ภาษาไทย ม.3 Word Document ขนาดไฟล์ 31.33 KB 4738
ต.ย.แผนบูรณาการ ศก.พอเพียง ภาษาไทย ป.3 Word Document ขนาดไฟล์ 336 KB 5809
ต.ย.แผนจัดการเรียนรู้บูรณาการศก.พอเพียง อังกฤษ ม.1 Word Document ขนาดไฟล์ 610.9 KB 6486
ต.ย.แผนบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง วิชาคณิต ป.5 Word Document ขนาดไฟล์ 75.5 KB 6846
เครื่องมือ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 308.79 KB 1732
เศรษฐกิพอเพียงนำเสนอ Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.13 MB 3973
หน่วยการเรียนรู้ และแผนการสอนเศรษฐกิจพอเพียง ป.6 (หน้า 88-129) ZIP Archive ขนาดไฟล์ 3.52 MB 23753
แผน ป.4-5 (เพื่มเติม หน้า 1-87) ZIP Archive ขนาดไฟล์ 2.66 MB 5942
หน่วยการเรียนรู้และแผนเศรษฐกิจพอเพียงป.4-6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 46.16 KB 11621
หน่วยการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ป.1-3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 189.16 KB 9854
ตารางเรียน๒๕๕๖/๑ Word Document ขนาดไฟล์ 17.8 KB 666