ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
รับสมัครแม่ครัว ภาคเรียน ที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่วันที่ 25 - 26 มิถุนายน 63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 89.54 KB 3
แบบเสนอรางวัลโรงเรียนสุจริต Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 5 MB 187
นำเสนอรางวัลโรงเรียนสุจริต 31
เอกสารรางวัลคุรุสดุดี ปี 62 48
รายงานผลรางวัลอันทรงคุณค่า Obec Awardes 37
เอกสารเสนอขอรับรางวัลอันทรงคุณค่า สพฐ.ปี 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.2 MB 53
แผนผังโรงเรียนโครงการปลอดขยะ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 550.11 KB 44
หนังสือเผยแพร่ผลงานเรื่องขยะ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 463.98 KB 36
เอกสารการขอรับรางวัลคุรุสภา ปี 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 224.05 KB 42
เอกสารการขอรับรางวัลคุรุสภา ปี 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.01 MB 34
เอกสารการขอรับรางวัลคุรุสภา ปี 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.2 MB 26
เอกสารการขอรับรางวัลคุรุสภา ปี 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 224.05 KB 28
เอกสารการขับเคลื่อนหลักปรัญชาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา 307
โครงสร้างเวลาเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปี 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 361.55 KB 142
รูปแบบ “ 6 ขั้น กับ 10 ฐานการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่... Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.92 MB 783
ธนาคารขยะ “ สร้างนิสัย ฝึกวินัย ให้มีออม ” Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 75.57 KB 328
การบริหารจัดการขยะแบบ 3Rs Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.24 MB 5378
แผนพอเพียง 3.3 ภาษาอังกฤษ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 478.45 KB 2926
2.IEP 58 RAR Archive ขนาดไฟล์ 429.44 KB 1263
1.มาตรฐานเรียนรวม 58 RAR Archive ขนาดไฟล์ 491.07 KB 537
ปฏิทิน การนิเทศ ปี 58 RAR Archive ขนาดไฟล์ 123.53 KB 652
แบบนิเทศเรียนร่วม ปี 58 RAR Archive ขนาดไฟล์ 379.21 KB 571
เล่มมาตรฐานเรียนร่วม ปี 58 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.69 MB 496
ตราโรงเรียน JPEG Image ขนาดไฟล์ 57.44 KB 435
ตัวอย่างรายงานโครงการชาแลนด์เดย์ Word Document ขนาดไฟล์ 412.52 KB 2141
แผนบูรณาการ ศก.พอเพียง ภาษาอังกฤษ ป.4 หน้า 16-25 Word Document ขนาดไฟล์ 380.81 KB 6461
แผนบูรณาการศก.พอเพียง ภาษาอังกฤษ ป.4 หน้า 1-15 Word Document ขนาดไฟล์ 323.31 KB 22658
แผนการสอนบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง (แผนอนุบาล) Word Document ขนาดไฟล์ 17.05 KB 6500
ต.ย.แผนการเรียนรู้ ศก.พอเพียง อังกฤษ ม.1 Word Document ขนาดไฟล์ 610.9 KB 3826
ต.ย.แผนการสอน บูรณาการ ศก.พอเพียง สุขศึกษา ป.6 Word Document ขนาดไฟล์ 74 KB 4562
ต.ย.แผนบูรณาการ ศก.พอเพียง ประวัติศาสตร์ ม.1 Word Document ขนาดไฟล์ 871 KB 3460
ต.ย.แผนกาสอนบูรณาการ ศก.พอเพียง ภาษาไทย ม.2 Word Document ขนาดไฟล์ 29.31 KB 8935
ต.ย.แผนสอนการบุูรณาการ ศก.พอเพียง ภาษาไทย ม.3 Word Document ขนาดไฟล์ 31.33 KB 4814
ต.ย.แผนบูรณาการ ศก.พอเพียง ภาษาไทย ป.3 Word Document ขนาดไฟล์ 336 KB 5975
ต.ย.แผนจัดการเรียนรู้บูรณาการศก.พอเพียง อังกฤษ ม.1 Word Document ขนาดไฟล์ 610.9 KB 6618
ต.ย.แผนบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง วิชาคณิต ป.5 Word Document ขนาดไฟล์ 75.5 KB 7062
เครื่องมือ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 308.79 KB 1756
เศรษฐกิพอเพียงนำเสนอ Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.13 MB 4042
หน่วยการเรียนรู้ และแผนการสอนเศรษฐกิจพอเพียง ป.6 (หน้า 88-129) ZIP Archive ขนาดไฟล์ 3.52 MB 23939
แผน ป.4-5 (เพื่มเติม หน้า 1-87) ZIP Archive ขนาดไฟล์ 2.66 MB 6041
หน่วยการเรียนรู้และแผนเศรษฐกิจพอเพียงป.4-6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 46.16 KB 11907
หน่วยการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ป.1-3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 189.16 KB 10149
ตารางเรียน๒๕๕๖/๑ Word Document ขนาดไฟล์ 17.8 KB 692