ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
รายงานผลการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม ดาวดวงที่ 3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.43 MB 329
โครงงานคุณธรรม-จิตอาสา เพื่อนพึ่งพา ยามแก Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 785.93 KB 44442
โครงงาน - รองเท้าเข้าที่ เด็กดีทำได้ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 549.68 KB 44899
โครงงานคุณธรรม ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อคุณธรรม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.75 MB 45208
ประกาศรับสมัคร ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 151.87 KB 48230
โครงสร้างหลักสูตรระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 249.61 KB 48598
โครงสร้างหลักสูตรระดับประถม ปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 271.21 KB 52420
>คู่มือสำหรับสถานศึกษาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา 48207
รางวัลดีเด่นหรือหลักฐานการยกย่อง Word Document ขนาดไฟล์ 21.5 KB 48240
รับสมัครแม่ครัว ภาคเรียน ที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่วันที่ 25 - 26 มิถุนายน 63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 89.54 KB 48264
แผนผังโรงเรียนโครงการปลอดขยะ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 550.11 KB 48453
หนังสือเผยแพร่ผลงานเรื่องขยะ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 463.98 KB 48245
โครงสร้างเวลาเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปี 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 361.55 KB 48461
แผนพอเพียง 3.3 ภาษาอังกฤษ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 478.45 KB 49753
2.IEP 58 RAR Archive ขนาดไฟล์ 429.44 KB 48234
1.มาตรฐานเรียนรวม 58 RAR Archive ขนาดไฟล์ 491.07 KB 48435
ปฏิทิน การนิเทศ ปี 58 RAR Archive ขนาดไฟล์ 123.53 KB 48346
แบบนิเทศเรียนร่วม ปี 58 RAR Archive ขนาดไฟล์ 379.21 KB 48201
เล่มมาตรฐานเรียนร่วม ปี 58 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.69 MB 48351
ตราโรงเรียน JPEG Image ขนาดไฟล์ 57.44 KB 48315
ตัวอย่างรายงานโครงการชาแลนด์เดย์ Word Document ขนาดไฟล์ 412.52 KB 48337
แผนบูรณาการ ศก.พอเพียง ภาษาอังกฤษ ป.4 หน้า 16-25 Word Document ขนาดไฟล์ 380.81 KB 49419
แผนบูรณาการศก.พอเพียง ภาษาอังกฤษ ป.4 หน้า 1-15 Word Document ขนาดไฟล์ 323.31 KB 49533
แผนการสอนบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง (แผนอนุบาล) Word Document ขนาดไฟล์ 17.05 KB 49087
ต.ย.แผนการเรียนรู้ ศก.พอเพียง อังกฤษ ม.1 Word Document ขนาดไฟล์ 610.9 KB 49165
ต.ย.แผนการสอน บูรณาการ ศก.พอเพียง สุขศึกษา ป.6 Word Document ขนาดไฟล์ 74 KB 49530
ต.ย.แผนบูรณาการ ศก.พอเพียง ประวัติศาสตร์ ม.1 Word Document ขนาดไฟล์ 871 KB 48731
ต.ย.แผนกาสอนบูรณาการ ศก.พอเพียง ภาษาไทย ม.2 Word Document ขนาดไฟล์ 29.31 KB 49592
ต.ย.แผนสอนการบุูรณาการ ศก.พอเพียง ภาษาไทย ม.3 Word Document ขนาดไฟล์ 31.33 KB 48816
ต.ย.แผนบูรณาการ ศก.พอเพียง ภาษาไทย ป.3 Word Document ขนาดไฟล์ 336 KB 49461
ต.ย.แผนจัดการเรียนรู้บูรณาการศก.พอเพียง อังกฤษ ม.1 Word Document ขนาดไฟล์ 610.9 KB 48611
ต.ย.แผนบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง วิชาคณิต ป.5 Word Document ขนาดไฟล์ 75.5 KB 49476
เครื่องมือ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 308.79 KB 48412
เศรษฐกิพอเพียงนำเสนอ Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.13 MB 48456
หน่วยการเรียนรู้ และแผนการสอนเศรษฐกิจพอเพียง ป.6 (หน้า 88-129) ZIP Archive ขนาดไฟล์ 3.52 MB 49423
แผน ป.4-5 (เพื่มเติม หน้า 1-87) ZIP Archive ขนาดไฟล์ 2.66 MB 48683
หน่วยการเรียนรู้และแผนเศรษฐกิจพอเพียงป.4-6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 46.16 KB 49627
หน่วยการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ป.1-3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 189.16 KB 49299
ตารางเรียน๒๕๕๖/๑ Word Document ขนาดไฟล์ 17.8 KB 48637