ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ประกาศรับสมัคร ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 151.87 KB 361
โครงสร้างหลักสูตรระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 249.61 KB 358
โครงสร้างหลักสูตรระดับประถม ปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 271.21 KB 789
คู่มือสำหรับสถานศึกษาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา 331
รางวัลดีเด่นหรือหลักฐานการยกย่อง Word Document ขนาดไฟล์ 21.5 KB 383
รับสมัครแม่ครัว ภาคเรียน ที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่วันที่ 25 - 26 มิถุนายน 63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 89.54 KB 417
แผนผังโรงเรียนโครงการปลอดขยะ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 550.11 KB 486
หนังสือเผยแพร่ผลงานเรื่องขยะ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 463.98 KB 343
โครงสร้างเวลาเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปี 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 361.55 KB 597
แผนพอเพียง 3.3 ภาษาอังกฤษ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 478.45 KB 548
2.IEP 58 RAR Archive ขนาดไฟล์ 429.44 KB 341
1.มาตรฐานเรียนรวม 58 RAR Archive ขนาดไฟล์ 491.07 KB 576
ปฏิทิน การนิเทศ ปี 58 RAR Archive ขนาดไฟล์ 123.53 KB 484
แบบนิเทศเรียนร่วม ปี 58 RAR Archive ขนาดไฟล์ 379.21 KB 353
เล่มมาตรฐานเรียนร่วม ปี 58 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.69 MB 503
ตราโรงเรียน JPEG Image ขนาดไฟล์ 57.44 KB 474
ตัวอย่างรายงานโครงการชาแลนด์เดย์ Word Document ขนาดไฟล์ 412.52 KB 482
แผนบูรณาการ ศก.พอเพียง ภาษาอังกฤษ ป.4 หน้า 16-25 Word Document ขนาดไฟล์ 380.81 KB 750
แผนบูรณาการศก.พอเพียง ภาษาอังกฤษ ป.4 หน้า 1-15 Word Document ขนาดไฟล์ 323.31 KB 721
แผนการสอนบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง (แผนอนุบาล) Word Document ขนาดไฟล์ 17.05 KB 766
ต.ย.แผนการเรียนรู้ ศก.พอเพียง อังกฤษ ม.1 Word Document ขนาดไฟล์ 610.9 KB 362
ต.ย.แผนการสอน บูรณาการ ศก.พอเพียง สุขศึกษา ป.6 Word Document ขนาดไฟล์ 74 KB 483
ต.ย.แผนบูรณาการ ศก.พอเพียง ประวัติศาสตร์ ม.1 Word Document ขนาดไฟล์ 871 KB 640
ต.ย.แผนกาสอนบูรณาการ ศก.พอเพียง ภาษาไทย ม.2 Word Document ขนาดไฟล์ 29.31 KB 776
ต.ย.แผนสอนการบุูรณาการ ศก.พอเพียง ภาษาไทย ม.3 Word Document ขนาดไฟล์ 31.33 KB 596
ต.ย.แผนบูรณาการ ศก.พอเพียง ภาษาไทย ป.3 Word Document ขนาดไฟล์ 336 KB 478
ต.ย.แผนจัดการเรียนรู้บูรณาการศก.พอเพียง อังกฤษ ม.1 Word Document ขนาดไฟล์ 610.9 KB 331
ต.ย.แผนบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง วิชาคณิต ป.5 Word Document ขนาดไฟล์ 75.5 KB 451
เครื่องมือ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 308.79 KB 523
เศรษฐกิพอเพียงนำเสนอ Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.13 MB 358
หน่วยการเรียนรู้ และแผนการสอนเศรษฐกิจพอเพียง ป.6 (หน้า 88-129) ZIP Archive ขนาดไฟล์ 3.52 MB 750
แผน ป.4-5 (เพื่มเติม หน้า 1-87) ZIP Archive ขนาดไฟล์ 2.66 MB 453
หน่วยการเรียนรู้และแผนเศรษฐกิจพอเพียงป.4-6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 46.16 KB 445
หน่วยการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ป.1-3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 189.16 KB 362
ตารางเรียน๒๕๕๖/๑ Word Document ขนาดไฟล์ 17.8 KB 763