นสพ.ไทยรััฐ
นสพ.ไทยรััฐ เสนอข่าว โรงเรียนวิถีพอเพียง
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์ที่จำหน่ายมากที่สุด ลงข่าว ในหัวข้อ "โรงเรียนบ้านห้วยยาง พลิกวิกฤติเป็นโอกาส จัดการศึกษาไม่พึ่งเทคโนโลยี"  ข่าวคอลัมน์การศึกษา วันที่  14  มิถุนายน  2554