ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กล้วยน้ำหว้า / เพาะเห็ด
การปลูกกล้วยน้ำหว้า / การเพาะเห็ดนางฟ้า นางรม