TV 3 เศรษฐกิจโลกฯ : คำรณ
ข่าวทีวีช่อง 3 เศรษฐกิจโลกเศรษฐกิจเรา : โดย คำรณ หว่างหวังศรี
 
        รายการ"เศรษฐกิจโลก เศรษฐกิจเรา"  ทีวี ช่อง  3  :  คำรณ    หว่างหวังศรี
 
 
คลิปข่าว จาก  "เหล่าโพนค้อทีวี"  โดย เกียรติศักดิ์  ขันท้าว