รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนบ้านห้วยยาง
256 หมู่ที่ 6 บ้านห้วยยาง   ตำบลเหล่าโพนค้อ  อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร 47280
เบอร์โทรศัพท์ 097-3024975 เบอร์แฟกส์ 042-720072
Email : sunan25071964@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :